Wetenschap - 31 januari 2002

Stelling

Na de invoering van de 'Ja/Nee' sticker om de hoeveelheid papier te verminderen is het aantal huis-aan-huisbladen significant toegenomen.

Stelling bij de promotie van

Carline Brands

Wageningen, 22 februari 2002