Nieuws - 4 oktober 2001

Stelling

Het samenvoegen van Milieutechnologie en Landbouwtechniek in een nieuwe studierichting is even onlogisch als de hele Friese propedeuse.

Stelling bij de promotie van

Huib Mulleneers

Wageningen, 19 oktober