Nieuws - 28 juni 2001

Stelling

Een land dat ouderen die in een sociaal isolement verkeren niets anders biedt dan de pil van Drion leeft in enorme armoede.

Stelling bij de promotie van dr. ir. Monique Bremer, 25 juni 2001