Nieuws - 22 september 2015

‘Steek 30 miljoen in mestverwerking’

tekst:
Albert Sikkema

Nederland krijgt 30 miljoen euro aan steun voor de melkveehouderij en varkenshouderij van de Europese Unie. Wat moet de Nederlandse regering daarmee doen? De mestverwerking verbeteren, vindt Wagenings econoom Paul Berentsen.

Nederland ontvangt het bedrag omdat de melkveehouders en varkenshouders hele lage prijzen krijgen voor hun melk en varkens. Daardoor moeten veel boeren geld toeleggen op de productie. Maar de 30 miljoen aan steun is lang niet genoeg om die lage prijzen te compenseren. ‘Stel: je geeft het volledige bedrag aan de melkveehouders’, zegt Berentsen. ‘Dan krijgen ze 0,3 cent per liter melk, ofwel ongeveer een-twintigste deel van het verschil tussen een kostendekkende en de huidige melkprijs. De lage prijzen compenseren lukt dus bij lange na niet met dit bedrag.’

Wat dan wel?

‘Je kunt beter proberen om de concurrentiepositie van de boeren te versterken. Dan denk ik aan de milieukosten die in Nederland hoger zijn dan in het buitenland. Nu de regering fosfaatquota heeft vastgesteld voor de veehouderij, krijgen we vermoedelijk verhandelbare fosfaatrechten en gaan de milieukosten weer toenemen ten opzichte van het buitenland. Om die achterstand om te buigen naar een voorsprong, moet je in mestverwerking investeren.’

Mest is een belangrijke kostenpost?

‘Het is nu een kostenpost, omdat we teveel nutriënten hebben in Nederland. Dat vertaalt zich in een fosfaatoverschot. Je wilt iets nuttigs doen met dat fosfaat. Investeer dus in verbetering van mestverwerking, zodat je het fosfaatoverschot uit de markt haalt en bijvoorbeeld afzet in het buitenland. Dan dalen de productiekosten van de veehouders.’

Dus 30 miljoen investeren in mestverwerkingsfabrieken?

‘Ik denk in eerste instantie aan investeringen in verbetering van mestverwerkingstechnieken, dus aan onderzoek. Ook het verder verlagen van fosfor in veevoer verdient verder onderzoek, met name in de melkveehouderij. Daar is het aanbod van fosfor in voer flink hoger dan de behoefte van de dieren. Kortom, ik zou het mestprobleem proberen te verminderen, dat levert de boeren veel meer op dan als je het geld direct zou uitkeren.’

(Inmiddels heeft de regering besloten om 10 miljoen te besteden aan mestverwerking. Daarnaast gaat er 10 miljoen naar het programma Vitale Varkenshouderij en 10 miljoen naar het programma Duurzame Zuivelketen)