Nieuws - 29 juni 2017

Steeds minder resistente bacteriën op kippenvlees

tekst:
Albert Sikkema

Het aantal antibioticaresistente ESBL-bacteriën op kippenvlees daalt. Dat is een gevolg van de verdere daling van het antibioticagebruik in pluimveesector. Dit blijkt uit de MARAN-rapportage naar het antibioticagebruik in 2016.

©Pixabay

Onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research zien een verdere daling van ESBL-producerende bacteriën op kippenvlees. In 2010 was nog alle kippenvlees besmet met deze ESBLs, in 2014 was dat gedaald naar 67 procent, in 2015 naar 39 procent en vorig jaar was nog maar 24 procent van het kippenvlees besmet.

Antibioticagebruik
Die trend lijkt verband te houden met de afname van antibioticagebruik in de pluimveesector. Ten opzichte van 2015 daalde het antibioticagebruik in de vleeskuikensector in 2016 met 30 procent. In de kalkoenensector daalde het gebruik met 26 procent. Daarbij is het gebruik van antibiotica in dieren die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid, tot een minimum gedaald.

Daling
Het gebruik van antibiotica in alle veeteeltsectoren is sinds 2009 gedaald met 64 procent. Er bestaat een duidelijk verband tussen de afname in antibioticagebruik en de afname in resistentie bij dieren, aldus Kees Veldman van Wageningen Bioveterinary Research. In het afgelopen jaar zagen de onderzoekers een verdere daling van resistentie in vleeskuikens en vleesvarkens en stabiliseerde dit in vleeskalveren. In melkkoeien is de resistentie al jaren constant laag.

De MARAN-rapportage ( Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic usage in animals in the Netherlands) vindt jaarlijks plaats sinds 2002. De gegevens in het rapport komen van de WUR, RIVM, NVWA en de diergeneesmiddelenautoriteit SDA.