Nieuws - 23 september 2010

Steeds minder geld per student

Alle ambities met de kenniseconomie ten spijt zullen de hogescholen en universiteiten de komende jaren minder geld per student ontvangen. Zeker als de instroom zo onstuimig blijft groeien. Dat blijkt uit de onderwijsbegroting op Prinsjesdag.

Het onderwijsbudget zal de komende jaren niet meer stijgen, ook niet als het aantal studenten – zoals te verwachten valt – blijft toenemen. Dat blijkt uit de onderwijsbegroting die op Prinsjesdag naar buiten kwam.
Daar komt bij dat universiteiten en hogescholen geen geld krijgen om de stijgende loonkosten op te vangen. Feitelijk zal daardoor het beschikbare bedrag per student verder dalen.
 
 
Toch stijgen
Wat de consequenties hiervan voor Wageningen UR zijn, weet woordvoerder Simon Vink nog niet. ‘Ik verwacht dat het onderwijsbudget voor Wageningen Universiteit de komende jaren gaat stijgen. Het bedrag per student daalt, maar het aantal studenten in Wageningen is sterker gestegen dan op andere universiteiten. Daardoor krijgen we de komende jaren meer geld voor onderwijs, alleen minder dan verwacht.’ De Rijksbijdrage voor Wageningen Universiteit in 2011 bedraagt 158,3 miljoen euro, tegen 157,6 miljoen dit jaar, aldus de begroting van het ministerie van LNV.
 
Korting op FES
Een andere tegenvaller is dat het kabinet in 2011 232 miljoen euro minder uitgeeft aan kennis en innovatie in de vorm van FES-subsidies. Dat zijn de uitgaven voor de kenniseconomie uit de aardgasbaten. De FES-bijdrage van het ministerie van LNV gaat van 24 miljoen euro dit jaar naar 9,1 miljoen volgend jaar. Of en hoe die  korting Wageningse onderzoeksprogramma schaadt, is nog onduidelijk. Wageningen UR trekt met FES-geld gefinancierde programma’s als Groene Genetica en BioSolar Systems.
Voorts heeft het kabinet het budget voor nieuwe hbo-masteropleidingen verlaagd. Althans, het gereserveerde geld dat dit jaar overblijft, wordt volgend jaar ingezet om de kosten van de aanzwellende studenteninstroom te dekken. Met de voor 2011 beschikbare 10,5 miljoen euro zullen ook de in 2010 gestarte opleidingen moeten worden betaald.
 
Meevaller stufi
Tot slot heeft het ministerie van onderwijs nog een meevaller: de studiefinanciering kost minder dan voorzien. Weliswaar moet OCW aan meer studenten studiebeurzen uitbetalen, maar daar staat tegenover dat studenten minder snel een diploma halen, waardoor minder prestatiebeurzen worden omgezet in een gift. Bovendien gebruiken minder studenten een OV-chipkaart en vragen ze minder vaak een aanvullende beurs aan. Al met al levert dat de schatkist een meevaller van 32,7 miljoen euro op.
 
HOP / Albert Sikkema