Nieuws - 30 augustus 2007

Steeds meer koelkasten in het bos

Natuurbeheerders zijn jaarlijks miljoenen euro’s kwijt aan het opruimen van afval in hun gebieden. Steeds vaker komen ze daarbij koelkasten, autobanden, bankstellen en andere grofvuil tegen.

1206_nieuws.jpg
Even uitrusten tijdens een lange boswandeling? De kans dat een comfortabele driezitsbank klaarstaat, is groot. De helft van de natuurbeheerders zegt dat er de afgelopen jaren steeds meer afval groter dan een vuilniszak wordt gestort.
Alterra berekende op basis van interviews met medewerkers van Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen dat per honderd hectare gemiddeld eens per jaar afval wordt achtergelaten. De totale uitgaven voor opruimen en saneren van grond lopen naar schatting van de beheerders in de miljoenen.
Vooral extreme vondsten als kadavers, auto’s en chemische restproducten voeren de kosten flink op. In 2002 vond Staatsbosbeheer in Lelystad zelfs een compleet xtc-lab. Zonder deze bijzondere gevallen zijn de natuurbeheerders naar schatting ruim negen ton per jaar kwijt aan het opruimen van grofvuil.
Landelijk zijn de verschillen groot. Terwijl beheerders in Noord-Holland denken aan 17 dumpingen op 7 duizend hectare, kampt Limburg met meer dan 250 dumpingen per jaar op slechts 3,3 duizend hectare natuurgebied.
De beheerders denken dat de stijging vooral komt door de stortkosten bij gemeentelijke afvalwerven, maar ook door gemakzucht, beperkte openingstijden van de afvalstations en de kleine pakkans.
Het afval zorgt voor meer nutriënten in het gebied waardoor brandnetels en bramen kans krijgen andere plantensoorten te verdringen. Ook kunnen er ongewenste plantensoorten opduiken door gedumpt tuinafval.