Nieuws - 15 november 2001

Stedelingen maken van bos een topattractie

Stedelingen maken van bos een topattractie

Steeds meer stedelingen in Europa zijn in het bezit van bos. Geen ongunstige ontwikkeling aangezien zij in tegenstelling tot de boseigenaren die nog in het landelijke gebied wonen, het bos zien als een ware topattractie voor de bevolking. Niet houtproductie, maar natuur en recreatie staan voorop. Dit bleek tijdens een symposium over bosbouw in Europa dat in Wageningen werd gehouden van 11 tot en met 14 november.

"Mensen van het platteland zien bosuitbreiding soms als een vernietiging van het landschap. Boseigenaren afkomstig uit de stad steunen die uitbreiding vaak wel. Zij willen zich ook echt inzetten om de natuurwaarde van het bos te vergroten", zegt hoogleraar bos- en natuurbeleid prof. Heiner Schanz, ??n van de organisatoren van het symposium. Hij wijst erop dat de laatste jaren steeds meer bos in handen is gekomen van mensen uit de stad. Veel priv?-bosbezit blijft in de familie, maar de jongere generatie gaat in de stad wonen. Bosexperts schatten dat er in heel Europa enkele miljoenen 'stedelijke' boseigenaren bij zijn gekomen.

Eerst dachten de experts dat stedelingen niet de ideale boseigenaren zijn. Zij hebben vaak een baan in een andere sector en zouden weinig inzet tonen om van het bos iets moois te maken. Niets is minder waar, zeggen de experts nu. Uit onderzoek in diverse Europese landen is gebleken dat juist de stedelingen het bos zien als een potenti?le topattractie. Zij hebben hart voor het bos en willen inspelen op de wensen van de bezoekers.

Schanz denkt wel dat het Europese beleid moet gaan inspelen op de veranderde situatie in het bosbeheer. "Er is een andere visie nodig. In plaats van de nadruk te leggen op houtproductie, moet je je eerst richten op recreatie, landschap en natuur. Stedelijke boseigenaren zien dit ook zo. Wel kan de houtproductie bijdragen om het beheer, gericht op de andere functies, te financieren."

De op het symposium aanwezige bosexperts vergeleken een bos met een dierentuin. Het bos is er niet voor de houtkapbedrijven maar voor de recreanten. Zij willen vermaakt worden en een mooi bos zien, is het idee. Gelukkig is de nieuwe generatie boseigenaren, afkomstig uit de stad, goed op de hoogte van zaken als biodiversiteit en het vergroten hiervan. Dit bleek uit een uitgebreid, net afgerond onderzoek dat is uitgevoerd in negen Europese landen. Projectleider dr Freerk Wiersum van de leerstoelgroep Bosbeleid en Bosbeheer: "Het is nog wel de vraag hoe je het bosbeheer, gericht op de natuur, wil financieren. Toeristische ondernemingen die profijt hebben van bossen kunnen bijvoorbeeld een financi?le bijdrage leveren."

Tijdens het symposium bleek wel dat het gunstige beeld over de boseigenaren uit de stad niet voor elk land klopt, met name voor sommige Oost-Europese landen. Andr? Szepesi van de Universiteit van West-Hongarije vertelde dat een aanzienlijk deel van de kwart miljoen private boseigenaren in Hongarije hun bos wil verkopen. "Sommigen hebben een bos van een paar honderd meter lang en twintig centimeter breed. Geen wonder dat ze weinig doen voor hun bos." | H.B.