Nieuws - 28 november 2016

Status monumentale bomen onzeker

tekst:
Roelof Kleis

Het is nog niet zeker of de zeven monumentale bomen op de campus die status behouden. Een nieuwe inspectie moet uitwijzen of de bomen wel gezond genoeg zijn.

Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeente en Wageningen University & Research. De lijst met monumentale bomen op particulier terrein werd in september bekendgemaakt. Een groepje van zeven bomen aan de Bornsesteeg bij de ingang naar Unifarm staan op die lijst. Dat leidde meteen al tot fronsende wenkbrauwen bij de groenspecialisten van het Facilitair Bedrijf van WUR.

Risicovol
Vier van de vijf bomen op de lijst, zijn volgens groenmanager Elike Wijnheijmer tijdens de laatste VTA-keuring (Virtual Tree Assessment) door groenbeheerder Donkergroen als risicovol aangeduid. WUR laat eens in de drie jaar zo’n VTA uitvoeren. Wijnheijmer: ‘Dat doen we omdat voor bomen op eigen terrein een zorgplicht geldt. Door regelmatig een VTA te doen en de maatregelen die daaruit voortvloeien uit te voeren, kun je je indekken voor eventuele schade.’

De boom ziet er een beetje zielig uit en wordt qua uitstraling nooit meer echt monumentaal
Elike Wijnheijmer, groenmanager Facilitair Bedrijf

Met name de beuk die in het midden van de oprit naar Unifarm staat is volgens de deskundigen rijp voor de kap. Wijnheijme: 'De boom is heel erg getopt en vervolgens weer uitgegroeid. Die voldoet zeker niet aan het criterium voor monumentale bomen dat die in blakende gezondheid moeten verkeren. De boom ziet er een beetje zielig uit en wordt qua uitstraling nooit meer echt monumentaal.’  Er bestaan ook twijfels over de levensvatbaarheid van een paar andere bomen.

Tegen de lijst met monumentale bomen zijn een paar bezwaarschriften binnengekomen, laat woordvoerder Theo Wanders van de gemeente weten. Eentje daarvan is van WUR. Het bezwaar heeft eerder deze week tot een gesprek geleid, waarbij is afgesproken dat de zeven monumentale bomen op de campus nogmaals door een expert tegen het licht worden gehouden. In afwachting van de uitkomst van die second opinion staat het bezwaar op sterk water.