Nieuws - 29 januari 2016

Statiegeldonderzoek: klagers gaan in beroep

tekst:
Albert Sikkema

Critici van het Wageningse PET-flessenonderzoek gaan in beroep tegen de uitspraak van de Wageningse commissie wetenschappelijke integriteit(CWI). De CWI oordeelde dat de onderzoekers hun wetenschappelijke integriteit niet hebben geschonden.

De klagende partij wil nu dat ook het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit een oordeel velt. De Tweede Kamer heeft inmiddels ook vragen gesteld over deze kwestie.

De Wageningse integriteitscommissie kwam onlangs tot het oordeel dat twee onderzoekers van Food & Biobased Research wetenschappelijke integer hebben gehandeld bij hun onderzoek naar de kosten van het statiegeldsysteem op PET-flessen. De commissie wees 14 klachten, alle ingediend door de producent van inname-apparatuur voor statiegeldflessen Tomra, af. Wel zijn de onderzoekers onzorgvuldig geweest bij de presentatie van hun onderzoeksgegevens, oordeelde de commissie.

De advocaat van Tomra is het niet eens met deze uitspraak. Hij kwalificeert het rapport van de Wageningse onderzoekers in Trouw als ‘misleiding’ en volhardt in zijn oordeel dat het onderzoek op bestelling was van de verpakkingsindustrie om het statiegeld te kunnen afschaffen. Wageningen UR reageert niet op deze aantijgingen. Volgens woordvoerder Simon Vink is afgesproken dat de partijen in dit geschil – dus ook de advocaat van Tomra – niet naar buiten treden zolang de procedure bij de commissie loopt.

Ondertussen heeft de PvdA Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De partij wil meer weten over de bemoeienis van haar ministerie bij de totstandkoming van het rapport. Ook wil ze weten of het oordeel van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit gevolgen heeft voor de verdere besluitvorming over de toekomst van het statiegeld in Nederland.