Nieuws - 1 januari 1970

Start nieuwe opleidingen onzeker

Start nieuwe opleidingen onzeker

Start nieuwe opleidingen onzeker


Het is onzeker of de drie nieuwe Wageningse gamma-opleidingen volgens plan
in september 2004 van start gaan. Staatssecretaris Annette Nijs heeft
aangekondigd dat zij de komende twee jaar geen nieuwe opleidingen in het
hoger onderwijs wil.

Nijs zei dat vorige week in een Tweede-Kamerdebat. Nijs wil volgens haar
woordvoerder een halt toeroepen aan de wildgroei van opleidingen die in
haar ogen vooral het hbo teistert. Zij wil daarom alleen nieuwe opleidingen
toestaan die een nijpend tekort op de arbeidsmarkt helpen oplossen,
bijvoorbeeld voor politie en zorg. Ook opleidingen die een duidelijke
impuls geven aan de Nederlandse kenniseconomie, zoals de opleiding
nanotechnologie die de universiteiten van Nijmegen en Eindhoven willen
starten, wil zij toestaan.
De nieuwe Wageningse opleidingen Gezondheid en maatschappij, Toegepaste
communicatiewetenschappen en Economie en beleid lijken aan geen van beide
criteria te voldoen. Opleidingen die geen groen licht krijgen van Nijs,
worden niet bekostigd door de overheid en studenten krijgen geen
studiefinanciering.
Wageningen Universiteit studeert nog op mogelijkheden om de maatregel van
Nijs te omzeilen. De opleidingen zijn opgezet als zogenaamde ‘brede
bacheloropleidingen’. Opleidingen uit die categorie worden minder streng
behandeld, omdat ze voortkomen uit bestaande opleidingen. De mogelijkheid
om dergelijke brede opleidingen te starten was onderdeel van de wet die het
bachelor-mastermodel invoerde aan Nederlandse universiteiten. Rector prof.
Bert Speelman gaf echter al tijdens de bespreking van de plannen voor de
nieuwe opleidingen met de medezeggenschapsraden aan te verwachten dat de
Wageningse opleidingen niet aan de criteria voor de brede opleidingen
voldoen. Ze zouden dus de zwaardere toetsing voor geheel nieuwe opleidingen
moeten doorstaan.
Volgens directeur van de afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden drs
Paul Deneer zijn de gevolgen van de plannen van Nijs voor Wageningen nog
niet duidelijk. Hij hoopt dat overleg met de vereniging van samenwerkende
Nederlandse universiteiten en de ministeries van landbouw en onderwijs snel
duidelijkheid zal opleveren. De universiteit hoopte met de nieuwe
opleidingen meer studenten te trekken. Het huidige opleidingenaanbod zou te
veel gericht zijn op natuurwetenschappen terwijl steeds meer scholieren
kiezen voor een maatschappijwetenschappelijk vakkenpakket. | K.V.