Nieuws - 3 oktober 2002

Start biologisch proef- en leerbedrijf

Start biologisch proef- en leerbedrijf

Deze week zijn de eerste gewassen ingezaaid op het nieuwe biologische proef- en leerbedrijf van Wageningen UR. Hiervoor zijn gronden samengevoegd van DLO en de univiversiteit langs de Dreeslaan, die loopt van de snelweg A12 tot aan Wageningen. Concreet gaan het om proefboerderij Droevendaal van Plant Research International (PRI) en de Bovenbuurt- of Nergenagronden van de universiteit.

Het nieuwe bedrijf is 50 hectare groot. Op de 32 hectare bouwland zullen gewassen als aardappel, granen en groenten in rotatie met gras worden verbouwd. Verder komen er stieren in een stal en andere beesten als graslandkippen. Aan natuur en landschap wordt gedacht met een amfibie?npoel en brede groenstroken tussen percelen. De locatie biedt studenten en onderzoekers de gelegenheid om biologische productiemethoden, kringlopen en de integratie van biologische landbouw en natuur te bekijken. Er zullen geen bedrijfssystemen worden bestudeerd, zoals op de te sluiten proefboerderij de Minderhoudhoeve in Flevoland wel gebeurde. Voordeel van het nieuwe bedrijf is bovendien dat het vlakbij Wageningen ligt.

Het proef- en leerbedrijf gaat deel uit maken van het nog te vormen Plantkundig Proefcentrum Wageningen, waarin binnen de kenniseenheid Plant zal worden samengewerkt tussen Unifarm en het Proefcentrum Plant van PRI. De gronden zouden op zijn vroegst op 15 mei 2004 het predikaat biologisch kunnen ontvangen. | Y.d.H.