Nieuws - 21 mei 2010

Start Wageningen Potato Centre in Westmaas

De proefboerderij van Wageningen UR in Westmaas gaat zich profileren als Wageningen Potato Centre. Bedrijfsleider Marcel Tramper en teamleider Thie Arend Brouwer wisselen steeds meer kennis uit tussen het bedrijfsleven en de Wageningse aardappelonderzoekers.

De proefboerderij in Westmaas, onderdeel van PPO, is bekend in de aardappelsector van de Aardappeldemodag. Om de twee jaar is Tramper medeorganisator van een festival met velddemonstraties en informatiestands in Westmaas waar de pootgoedfabrikanten, kweekbedrijven, bestrijdingsmiddelen- en werktuigenfabrikanten en afnemers elkaar treffen. Om de twee jaar is er ook een congres voor de sector. ‘Daardoor zijn we meer in de picture gekomen, het bedrijfsleven komt gemakkelijker naar ons toe’, zegt Tramper.
Dat leidt tot nieuwe onderzoeksopdrachten. Twee jaar geleden besprak hij de schilkwaliteit van de aardappel met een producent en afnemer. ‘Dat leidde tot een proef om de schilkwaliteit te verbeteren. Dat is nu gelukt en al geïntroduceerd in de sector.’
 
Rijnbemesting
Een tweede voorbeeld is dat het proefbedrijf de rijenbemesting – alleen meststoffen bij de aardappelknol – verder heeft ontwikkeld met een bedrijf dat een machine voor rijenbemesting had ontwikkeld. ‘We doen er onderzoek naar en de nieuwe aanpak wordt een jaar lang geëxposeerd op de onderzoeksfaciliteit, waardoor deze vorm van precisielandbouw nu meer bekendheid krijgt. De ontmoeting tussen de praktijk en onderzoekers leidt tot nieuwe dingen.’
 
Partner
Die ‘brugfunctie’ wil hij nu verder uitbouwen en formaliseren. Bedrijven kunnen ‘lid’ of ‘partner’ worden van het Wageningen Potato Center. Leden betalen 125 euro per jaar en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in het aardappelonderzoek. Partners betalen 1750 euro. Die komen geregeld langs voor overleg en kunnen gebruik maken van de faciliteiten op de proefboerderij. WPC heeft inmiddels twaalf leden en acht partners.
Tot de partners behoren HZPC, een grote pootgoedleverancier, een bestrijdingsmiddelenfabrikant, een fritesfabrikant, een kweekbedrijf, een aardappelafnemer en een vakblad. ‘We willen het rustig opbouwen.’ Over twee jaar wil hij twintig partners hebben.
 
Bibliotheek
Zijn collega Thie Arend Brouwer is inmiddels in Wageningen neergestreken om de contacten met de aardappelonderzoekers te versterken. Brouwer gaat ook langs de bibliotheek om ervoor te zorgen dat de partners van Westmaas toegang krijgen tot de onderzoeksinformatie. ‘Zo heeft de glastuinbouw onlangs een nieuwe methode ontwikkeld om de aardappelziekte Phytophthora snel te ontdekken, nog voordat het zichtbaar is op het blad’, zegt Tramper. ‘Dat weten mijn partners waarschijnlijk niet.’ Hij nodigt Wageningse onderzoekers uit om kennis aan te dragen voor de aardappelsector.