Nieuws - 25 januari 2001

Stappenplan voor studenten in de overgang

Stappenplan voor studenten in de overgang

De overgang van de oude naar nieuwe studieprogramma's van Wageningen Universiteit loopt niet voor iedereen soepel. Studenten die problemen hebben met vakken, tentamens of de roostering kunnen voortaan het stappenplan 'Ook last van de overgang?' erbij pakken.

Het stappenplan geeft aan bij wie studenten terecht kunnen en wat ze van die persoon kunnen verwachten. Het is gemaakt door de Studentenraad en de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). De rechten van studenten zijn officieel vastgelegd in de overgangsregeling. De WSO kreeg echter klachten van studenten die niet wisten waar ze heen moesten, toen ze met de docent niet tot een oplossing kwamen. Een informatieavond over de overgangsregeling bevestigde het vermoeden dat veel studenten met dit soort problemen rondlopen zonder dat het college van bestuur of de commissie Advies en bijstand inzake de overgangsregeling (ABO) daar weet van hebben.

Martine de Vos, co?rdinator onderwijs van de WSO: "Zo blijven klachten hangen en dat is niet de bedoeling. Het schema laat zien dat studenten altijd een stap verder kunnen, als ze niet krijgen waar ze recht op hebben." Stap ??n is overleg met de betreffende docent. Als dat geen goed resultaat oplevert, komt de student via stap twee bij zijn studieco?rdinator terecht. Als ook dat geen oplossing oplevert, kan hij met een speciaal klachtenformulier de ABO inschakelen. Prof. dr. ir. Ivonne Rietjens van de ABO is hier positief over. "Het is meer dan een klachtenformulier. Studenten moeten aangeven wat ze ondernomen hebben en wat ze zelf als ideale oplossing zien."

Tot nu toe heeft de ABO nog geen klachten direct van studenten ontvangen. Rietjens: "Studenten komen niet zo makkelijk naar ons toe." Door het stappenplan moet dat veranderen. In uiterste nood voert de allerlaatste stap naar de rechter. Daarnaast kan een student altijd de hulp van het WSO Steunpunt inroepen.

De Vos hoopt dat de klachtenstroom voortaan gestructureerd verloopt. "Dan krijgen we een overzicht over de knelpunten van de overgangsregeling en kunnen bekende klachten sneller worden opgelost." Het stappenplan is te vinden bij de studieco?rdinatoren, studieverenigingen en binnenkort ook op de internetpagina van Wageningen UR. | S.L.