Wetenschap - 5 februari 2013

Stalbrand meester

Staatssecretaris Dijksma kondigde vorige week extra wetgeving aan om het aantal stalbranden te verminderen. Dierenwelzijnsonderzoeker Hans Hopster is tevreden met deze uitkomst.

stalbrand-id2892208-515x334.jpg
De overheid gaat strengere eisen stellen aan de brandwerendheid van de gebruikte bouwmaterialen in kippen- , varkens- en koeienstallen. Bovendien moet de technische ruimte, door kortsluiting de bron van menige brand, worden uitgerust met branddetectie en een brandvertraging van 60 minuten, bepaalt de minister. Zij baseert zich op een uitvoerig onderzoekrapport van Livestock Research van november vorig jaar. Dat rapport gebruikt onder andere gegevens uit een onderzoek van twee VHL-studenten onder leiding van Hopster uit 2010.
‘Dat eerste onderzoek heeft de problematiek inderdaad op de kaart gezet', zegt Hopster. ‘De studentes leverden voor het eerst cijfers over omvang en aard van het probleem. In vijf jaar tijd waren 1.400 runderen, 23 duizend varkens en ruim 700 duizend kippen omgekomen bij een stalbrand. Met dit rapport hebben de Dierenbescherming en LTO de druk op de overheid opgevoerd, want die hield aanvankelijk strengere wetgeving af.'
Wat voegt het rapport van Livestock Research toe?
‘De recente studie is veel uitgebreider. Hierin staat precies hoe de bestaande regelgeving wordt nageleefd, hoe de meest gangbare stallen zijn gebouwd en hoe de brandveiligheid voor dieren kan worden verbeterd. Het bevat praktische adviezen welke aanpassingen van het Bouwbesluit effectief zijn om stalbranden te voorkomen. Het is dus veel technischer dan het studentenonderzoek en adviseert specifiek welke wetgeving moet worden aangepast.'
Zijn er nog welzijnsadviezen niet overgenomen?
‘Ik ben tevreden met de uitkomst. Het voorkomen van brand blijft veruit het belangrijkste, want als een stal eenmaal brandt kun je voor de dieren vaak weinig meer doen. Door de grote aantallen en door de stalinrichting is het evacueren van varkens, kippen en vleeskalveren vrijwel onmogelijk, zonder dat de veehouder zelf enorme risico's loopt. Als de brand niet meer is te stoppen, hoop je uit welzijnsoogpunt dat het leed zo snel mogelijk is geleden.. Bij voorkeur doordat de dieren worden bedwelmd door giftige rookstoffen voordat ze verbranden, zodat ze minder lijden. Maar daar kan de overheid niets mee.'
‘De meeste branden ontstaan door onveilig gedrag van de veehouder - nog snel even met het lasapparaat of de slijptol de stal in om een hekwerk te herstellen. Bewustwording bij de veehouders moet dus de grootste winst opleveren. En die is al vergroot door de studies en de media-aandacht.'