Nieuws - 23 oktober 2009

'Stagevoorlichting VHL Leeuwarden komt te laat'

Over vier maanden gaat het vijf tot zes maanden durende stageavontuur van start voor tweede- en vierdejaars studenten van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De stagevoorlichting laat te wensen over vinden veel tweedejaars.

Aan het begin van het schooljaar is aan de studenten een reader stagevoorlichting uitgedeeld, maar er is nog geen klassikale voorlichting gegeven. 'Het regelen van een stage staat allemaal wel mooi in de reader beschreven, maar ik heb mondelinge toelichting nodig om  een beeld te kunnen vormen van de praktijk. Het is onze eerste keer', aldus Lisa Faber, tweedejaars studente Kust- en Zeemanagement. Het regelen van een stage is niet iets wat met één telefoongesprek geregeld is. Vaak is het een proces van geduld hebben en niet opgeven. 'Ik ben aan het begin van dit schooljaar al begonnen met het sturen van mijn CV naar mogelijke stagebedrijven, maar tevergeefs. Toevallig kreeg ik afgelopen week na drie maanden een eerste positieve reactie', aldus Jodi Bakker, tweedejaars studente Milieukunde.
In Leeuwerden worden de studenten al jaren op deze manier voorbereid op hun stage. Van de studenten wordt namelijk verwacht dat ze zelfstandig genoeg zijn om zich te oriënteren op een stage. 'Wij proberen de studenten zo goed mogelijk te begeleiden door het inroosteren van stagegesprekken met hun studiebegeleider en door het geven van een klassikale stagevoorlichting drie maanden voor vertrek', aldus Angelique Kuiper, stagecoördinator Kust- en Zeemanagement.
'Het regelen van een stage gaat ons natuurlijk lukken, maar een eerdere klassikale stagevoorlichting zou het ontstaan van twijfels bij studenten voorkomen', aldus Marlous Heemstra, tweedejaars studente Kust- en Zeemanagement. /Marlot Roelofs