Nieuws - 12 september 2002

Stage: Argentinië-promotie

Stage: Argentinië-promotie

Maria Soledad Pereira,MSc Rural Tourism

De eerste keer dat ik in caf? het Gat ging dansen, voelde ik mezelf als een muggetje. Iedereen om me heen was zo groot. Toch ben ik ontzettend van Nederland gaan houden, hoewel ik het weer hier haat. Soms denk ik dat het komt omdat Nederland zo plat is. De wolken weten niet wat te doen, ze komen en gaan en keren weer terug. Twee jaar geleden kwam ik voor het eerst naar Nederland. Als ??n van de vijf Argentijnen die in Wageningen de speciale opleiding Eco and Rural Tourism mochten gaan doen. We kregen een beurs van Nuffic en gedurende de opleiding ontwikkelden we een plan wat ieder voor zich in Argentini? zou gaan uitvoeren. Mijn onderzoek voerde ik uit in Z?rate, niet ver van Buenos Aires vandaan. Het is een gebied wat uitstekend geschikt is voor recreatie en toerisme, met name voor mensen uit de stad. Ik heb gekeken wat de wensen van de bezoekers wat dat betreft zijn. Dat geeft nieuwe inzichten voor de lokale campinghouders zodat zij beter kunnen inspelen op de wensen. De toerisme-industrie is goed voor het gebied. Het is voor veel bewoners een alternatief voor migratie naar Buenos Aires. Het onderzoek is echter in een bureaula beland, zo gaat dat in Argentini?.

Daarna kreeg ik de mogelijkheid om in Spanje te gaan studeren. Ik had een universiteit uitgezocht met een programma wat ik graag wilde doen en kreeg een forse beurs van de Spaanse overheid. Toen ik echter in Las Palmas belandde, bleek de opleiding heel anders te zijn dan ik me had voorgesteld. Ik was erg bedroefd. Ik mailde naar mijn professor in Wageningen en die vertelde me het als een leerervaring te zien. Het leven is immers als een film. Misschien moet ik nu even wachten en zie ik over een poosje de positieve kanten ervan.

Tegelijk vielen er een paar puzzelstukjes op hun plaats. In maart werd ik benaderd door een Argentijns promotiebureau in Nederland. Via het consulaat waren ze er achter gekomen dat ik in Nederland gestudeerd had. Ze wilden de Nederlandse markt verkennen ter promotie van Argentijnse producten Ik begon licht te zien: ik ben ge?nteresseerd in consumentengedrag, heb contacten in Nederland en moest een thesis schrijven. Ik besloot mijn vakantie op te offeren en een onderzoek te doen naar de Nederlandse markt voor toerisme naar Argentini?. De professor in Wageningen wilde me wel helpen. En daarom ben ik dus opnieuw hier.

Het meest geweldige van Nederland vind ik de structuur. Daar voel ik me veilig in. Ik moest voor een aantal boeken naar Den Haag. Ik had op internet het reisschema opgezocht. Om 9.05 uur vertrok de trein uit Ede, die arriveerde om 10.15 uur in Den Haag. En het was precies zo. Zo kan ik mijn leven organiseren.

Arin van Zee