Nieuws - 24 mei 2011

Stadslandbouw in nieuw plan voor De Dreijen

Wageningen UR en de gemeente Wageningen willen een nieuwe poging doen om samen een plan te maken voor De Dreijen. Stadslandbouw krijgt mogelijk ruimte in dat nieuwe plan.

Uitgangspunt voor de nieuwe samenwerking is dat alle oude afspraken en voorwaarden van tafel zijn. Dat zijn de RvB van Wageningen UR en het college  van burgemeester en wethouders overeengekomen. Beide partijen willen in principe met een schone lei beginnen. 'De bedoeling is dat we gaan kijken of we tot een gezamenlijk plan kunnen komen. Maar hoe, dat is nog niet duidelijk. Eerst is de Wageningse gemeenteraad aan zet hoe zij hierin staan', zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR.
Vijvers
Voor Wageningen UR betekent een schone lei dit dat wordt afgezien van een minimale opbrengst van 80 procent van de WOZ-waarde. De gemeente zou dan de kaders loslaten die in juni 2009 unaniem zijn vastgesteld. Dat gaat bijvoorbeeld over de eis dat het Klein Arboretum in zijn geheel (dus met de vijvers) moet worden behouden. Die eis bleek vorig jaar een van de grote struikelblokken voor het toen ontwikkelde en uiteindelijk door de Wageningse politiek afgeschoten plan.

Sloopvergunning
Het nieuwe college heeft na de verkiezingen de draad weer opgepakt. Onderdeel van de nieuwe samenwerking is volgens Vink dat Wageningen UR gedurende de planprocedure geen onomkeerbare ingrepen in het gebied zal doen. 'Er zullen dus geen sloopvergunningen worden aangevraagd. Met een mogelijke uitzondering voor de tropische kas, als dat in verband met de veiligheid nodig is.' In het nieuwe plan zal op verzoek van de gemeente in ieder geval nadrukkelijk de mogelijkheid voor stadslandbouw aan de orde komen. 
Burgerinitiatief
Welke voorwaarden de Wageningse raad nog meer gaat stellen is nog niet duidelijk. Dat alle oude eisen zomaar van tafel zijn, lijkt uitgesloten. Dat bleek deze week in de raad, waar de politici zich uitspraken over een burgerinitiatief over De Dreijen. In het initiatief wordt gevraagd om behoud van het volledige Klein Arboretum en ruimte voor een ecowijk. De raad wees het voorstel unaniem af, ondermeer omdat de voorstellen niets toevoegen aan de in 2009 vastgestelde eisen. Die kaders staan tot nader order nog steeds overeind.
De raad praat komende maand over de nieuwe samenwerking met Wageningen UR. Te beginnen op 13 juni in de commissie Stad.