Nieuws - 1 januari 1970

Stadsboom desnoods het dak op

De laatste jaren gebruiken beleidsmakers een nieuw argument om bomen te kappen die stedelijke ontwikkeling in de weg staan: ze zorgen voor luchtvervuiling. Maar dat is maar ten dele waar, stellen Alterra en PRI. Bomen vangen ook fijn stof op, en moeten dus blijven. Desnoods op het dak.

In grote steden is er vaak weinig ruimte voor groen. De bomen staan soms zo dicht op elkaar dat kronen in elkaar groeien. Door de tunnel die zo ontstaat, blijft vuile lucht in de straat hangen. Stadsontwikkelaars zien hun kans schoon. Zij proberen nu het excuus dat bomen vuile lucht vasthouden te gebruiken als argument om bomen die in de weg staan te kappen.
Dat is echter niet juist beredeneerd, vinden onderzoekers van Alterra en Plant Research International (PRI). Samen met de gemeentes Nijmegen, Venlo en Maastricht doen zij onderzoek naar de capaciteiten van vegetatie om lucht in stedelijke gebieden juist te zuiveren. Daaruit blijkt dat een grote stadsboom een ton fijn stof – alle deeltjes met een diameter van tien micrometer of kleiner - per jaar kan opvangen. Dit fijne stof is een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling. Door het kappen van een boom verdwijnt dus een belangrijke zuiveringsbron uit de stad. ‘Misschien dat het in die ene straat tot minder vuile lucht leidt, maar voor de stad als geheel resulteert het in een verslechtering van de luchtkwaliteit,’ zegt drs. Vincent Kuypers, onderzoeker bij Alterra.
Elke boom die in een volgebouwde stad gekapt wordt, is er daarom één teveel. Toch blijft het conflict tussen ruimte voor bomen en ruimte voor asfalt bestaan. Volgens Kuypers heeft het weinig zin om elke individuele boom te beschermen. Zelfs als een boom mag blijven staan, zijn de groeiomstandigheden nog niet altijd optimaal waardoor de zuiveringscapaciteit alsnog achterblijft.
Kuypers pleit er dan ook voor om creatief om te gaan met stadsgroen. Zo zouden er misschien vaker bomen kunnen groeien op daken. ‘Wij onderzoeken of deze groene daken dezelfde capaciteit hebben.’ Andere voorbeelden zijn nieuw aan te planten bomen selecteren op hun zuiveringscapaciteit, muren en geluidsschermen met klimplanten laten begroeien, meer heesters en kruiden als hagen langs wegen planten en net buiten de stad groene gebieden aanleggen met als doel schone lucht te produceren. / LH