Nieuws - 13 november 2018

Stad denkt mee met Rondje Campus

tekst:
Roelof Kleis

De gemeente Wageningen trekt zich niet terug uit het proces dat tot een rondweg om de campus moet leiden. Maar mee blijven doen gaat niet van harte.

© Guy Ackermans

De gemeenteraad koos er gisteravond unaniem voor om met de provincie in gesprek te blijven. Concreet betekent dit dat er meegewerkt wordt aan het onderzoek naar de milieu-effecten (mer) van een rondweg. Die studie is onlangs van start gegaan en zal tot de zomer duren. De raad is sterk verdeeld over zo’n rondweg langs de rand van de campus en wil per fase besluiten of nog mee wordt gewerkt.

Buiten beeld
De pijn zit ‘m in het feit dat de provincie in de mer alleen nog maar naar tracés voor een rondweg wil kijken. Alle andere oplossingen voor het lenigen van de verkeersdrukte blijven buiten beeld. Het gaat daarbij met name om diverse varianten waarbij de Nijenoordallee wordt verbreed en geen nieuwe weg door het Binnenveld nodig is. Zo'n weg verdeelt de Wageningse gemeenteraad tot op het bot. Om de besluiteloosheid te doorbreken heeft de provincie de regie overgenomen.

Verkeersdrukte op de Mansholtlaan Rotonde-Kierkampersteeg (Bron: provincie)
Verkeersdrukte op de Mansholtlaan Rotonde-Kierkampersteeg (Bron: provincie)

De provincie wil die eerder afgevallen varianten niet opnieuw in overweging nemen. De varianten zijn niet ‘kansrijk’ genoeg. Dat wil zeggen: ze lossen de verkeersdrukte wel (min of meer) op, maar kosten veel meer dan de 20 miljoen euro die provincie (14) en gemeente (6) er samen voor over hebben. Ook de jongste verkeerstellingen en de doorrekening daarvan in de verkeersmodellen leiden op dit punt niet tot andere inzichten.

Ontwerpateliers
Intussen wordt druk nagedacht over ligging en uitvoering van een rondweg. Dat gebeurt met betrokkenen en belangstellenden in drie zogeheten ontwerpateliers, waarvan de eerste afgelopen donderdag plaats had. De ontwerpateliers moeten het doen zonder de inbreng van de verzamelde organisaties in Wageningen Goed op Weg. Zij hebben zich uit onvrede over de opstelling van de provincie demonstratief uit het proces teruggetrokken.


Lees meer: