Nieuws - 8 november 2010

Staatssecretaris wil topsalarissen verlagen

Staatssecretaris Zijlstra dreigt met financiële maatregelen tegen universiteiten waarvan de topbestuurders te veel verdienen.

5-Aalt-Dijkhuizen-GA1629.jpg
Staatssecretaris Halbe Zijlstra van onderwijs wil definitief een einde maken aan de topsalarissen in het hoger onderwijs. Universiteiten met bestuurders die boven de Balkenendenorm zitten, kunnen een korting op de rijksbijdrage verwachten. De VVD-bewindsman maakte dat 3 november bekend in een spoeddebat met de Tweede Kamer. Zijlstra noemde daarbij met name de universiteitsbestuurders in Groningen en Wageningen. Onderwijsbestuurders moeten volgens de staatssecretaris hun verantwoordelijkheid nemen, 'in tijden dat het personeel op de nullijn zit en studenten meer moeten gaan betalen voor hun masteropleiding'.
'Ondoelmatig'
Zijlstra wil het salaris van onderwijsbestuurders die sinds 2007 benoemd zijn, onder de 226 duizend euro brengen. Hij redeneert als volgt: in 2007 stuurde de commissie Dijkstal een brief naar de onderwijsinstellingen waarin stond dat de Balkenende-norm vanaf dat moment als leidend maximum salaris zou worden gezien. Dat salaris is volgens Zijlstra inclusief pensioenpremie, bonussen en andere extra's en komt voor 2009 op 226 duizend euro. 'Wat daar bovenuit stijgt, zien wij als ondoelmatig en vorderen wij terug.'
Waterdicht contract
Volgens Margreet de Boer, voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR, mist het voornemen van de staatssecretaris elke grond voor wat betreft de Wageningse bestuurders. 'Dit is arbeidsrecht. Twee partijen hebben jaren geleden, toen de bestuurders aantraden, een contract gesloten. Dan kun je daarna niet eenzijdig zeggen: we doen wat minder. Weliswaar zijn de bestuurders vorig jaar herbenoemd, maar in arbeidsrechtelijke zin gaat het om een doorlopend arbeidscontract.'  Of Zijlstra deze uitleg accepteert, is onduidelijk.
Uitzondering
De Wageningse bestuurders vormen een uitzondering op de Balkenende-norm, vinden ze zelf, omdat ze naast de universiteit ook de instituten van DLO en hogeschool Van Hall Larenstein besturen. Bestuursvoorzitter Dijkhuizen bijvoorbeeld werkt formeel 46 procent voor de universiteit, 46 procent voor DLO en 8 procent voor VHL. Bovendien valt Wageningen UR, anders dan de overige universiteiten, onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Mocht dat ministerie Zijlstra toch volgen, dan wacht Wageningen UR een flinke korting. Dijkhuizen ontving vorig jaar 351 duizend euro, Kropff kreeg 275 duizend en Breukink 262 duizend euro. Als ze elk niet meer mogen verdienen dan 226 duizend van de staatssecretaris, dan dreigt een korting van ruim twee ton. (HOP, AS)