Nieuws - 26 februari 2016

Staatssecretaris komt kennismaken

tekst:
Koen Guiking

Martijn van Dam, nu enkele maanden staatsecretaris van Landbouw en Natuur, bezoekt op 29 februari voor het eerst Wageningen Campus.

Hij krijgt onder meer een rondleiding door het Restaurant van de Toekomst, laboratoria met hightech apparatuur van CAT-AgroFood en de kassen bij Radix en Unifarm. Over de plannen om het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW wordt ongetwijfeld ook gesproken. Evenals over de achterblijvende financiering. In overleg met het ministerie van EZ (toen nog Landbouw) is jaren geleden afgesproken dat de onderwijsfinanciering van Wageningen University met niet meer dan 2 procent per jaar af- of toeneemt. Destijds was die deal nodig omdat de instroom van nieuwe studenten slonk. Maar in de afgelopen tien jaar is het aantal studenten verdubbeld. De universiteit is natuurlijk blij met die enorme belangstelling, maar het is tijd dat er ook meer overheidsfinanciering komt, vindt het bestuur.