Nieuws - 2 november 2006

Staatsbosbeheer kan verdienen aan bio-energie

Staatsbosbeheer kan jaarlijks 750.000 ton biomassa oogsten uit haar natuurgebieden. Als dat wordt verwerkt in bio-energiecentrales, staat de opbrengst gelijk aan ongeveer 0,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.
Alterra stelde vast dat Staatsbosbeheer restproducten uit het natuurbeheer, zoals gemaaid riet en gevelde bomen die moeten worden verwijderd, kan gebruiken voor het opwekken van bio-energie. De natuurorganisatie kan daarmee op termijn geld verdienen.
Tegelijkertijd vermindert het oogsten ook de uitstoot van CO2 omdat dode bomen, riet, heide en gras dan niet meer verteren. Dat scheelt 1,6 miljoen ton uitgestoten CO2. Dat is 0,7 procent van de totale uitstoot in Nederland, maar 12,5 procent van de 6 procent reductie die Nederland in 2012 volgens het Kyoto-protocol moet halen.