Nieuws - 2 februari 2010

‘Spreekverbod voor opleidingsdirecteur VHL’

Opleidinsdirecteur Hans Hardus zou zich niet kritisch mogen uitlaten over VHL Vooruit. Algemeen directeur Ellen Marks ontkent dat hij een spreekverbod heeft gekregen.

VHL_Leeuwarden_2.jpg
Hans Hardus, opleidingsdirecteur Diermanagement en Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden, heeft een spreekverbod gekregen. Dat beweren medewerkers uit zijn team. De opleidingsdirecteur onthoudt zich van commentaar.
Namens zijn opleidingsteams heeft Hardus inhoudelijke kritiek geuit op het strategietraject VHL Vooruit, zeggen zijn medewerkers. Tijdens een functioneringsgesprek op 20 januari zou algemeen directeur Ellen Marks hem te verstaan hebben gegeven dat hij zich kritiekloos achter de strategieplannen moet scharen. Bovendien zou hij een spreekverbod hebben gekregen.
De personeelsleden willen anoniem blijven. ‘Er is veel ophef over, hier in Leeuwarden, maar mensen durven niet meer te praten. Tijdens de personeelsbijeenkomst over VHL Vooruit zegt de directie doodleuk dat alle input van personeelsleden via de opleidingsdirecteuren welkom is. Terwijl onze opleidingsdirecteur, die veel successen behaalt, geen feedback mag geven. Het lijkt erop dat alleen positieve reacties op VHL Vooruit welkom zijn', aldus een van de medewerkers.
Reactie
Hogeschooldirecteur Ellen Marks zegt zich niet te herkennen in dit verhaal. ‘Ik weet niet wie een spreekverbod zou hebben opgelegd. We hebben inderdaad een functioneringsgesprek gehad. Ik heb toen voorgesteld om de inhoud daarvan en van ons geplande vervolggesprek nog niet met derden te delen', reageert Marks.
Karin van der Borght, lid van de medezeggenschapsraad van het Van Hall Instituut, zegt dat de MR geen standpunt kan innemen over het vermeende spreekverbod op basis van geruchten in de wandelgangen. ‘De MR heeft niets officieel bevestigd gekregen. Maar mochten de geruchten waar zijn, dan keurt de MR de gang van zaken sterk af.'