Nieuws - 5 juli 2007

Sportkaarten fors duurder

Sportkaarten worden volgend studiejaar duurder. De stijging is een gevolg van de wens van de raad van bestuur om meer van de werkelijke kosten in rekening te brengen.
Met 59 euro blijft de sportkaart voor WU- en VHL-studenten de goedkoopste in Nederland. Medewerkers van Wageningen UR betalen volgend jaar 155 euro, 17 procent meer dan nu. Over twee jaar kost een sportkaart hen 200 euro, nog altijd de helft van wat commerciële sportscholen vragen. Partners van medewerkers en van studenten gaan in september 209 euro betalen en het jaar daarop 247 euro, tegen 132 euro nu. Verder verdwijnt de aparte fitnesskaart.
De kosten voor sportvoorzieningen zijn in kaart gebracht om Van Hall Larenstein mee te kunnen laten betalen, net zoals voor andere faciliteiten gebeurt. De uitgaven aan sport zijn daarna vergeleken met die van andere universiteiten. Wageningen UR gaf relatief veel uit. De afgelopen vijf jaar is bovendien 3,4 miljoen euro geïnvesteerd in het universitaire sportcentrum (USB) terwijl de prijzen nauwelijks stegen.