Nieuws - 30 oktober 2015

Sporten bij de baas flink duurder

tekst:
Roelof Kleis

Voor medewerkers wordt sporten in de Bongerd een stuk duurder. Sportrechten mogen niet meer via Optare worden aangeschaft. Zwemmen, tennis en squash worden bovendien uit het basispakket ‘fitness’ gehaald.

Aanleiding voor de maatregelen zijn strengere belastingregels, legt hoofd Sports Centre de Bongerd Henri ten Klooster uit. Bij een controle heeft de Belastingdienst onder andere het basispakket ‘fitness’ tegen het licht gehouden. Dat pakket is volgens de Belastingdienst te uitgebreid. Squash, tennis en zwemmen voldoen niet aan de definitie van bedrijfsport en moeten daarom uit het pakket.

Personeel dat zwemt, squasht of tennist via de sportrechten heeft daarbij volgens de Belastingdienst een te groot voordeel. Voor squashen, tennissen of zwemmen moet voortaan buiten de sportrechten om apart worden betaald. Hoeveel dat gaat worden is nog niet duidelijk. Ten Klooster is bezig daar een voorstel voor te maken dat acceptabel is voor de Belastingdienst. Ruim 150 van de 1049 medewerkers met sportrechten maken gebruik van de faciliteiten voor die drie sporten.

Naast de verandering van het basispakket is het voortaan niet meer mogelijk sportrechten via het arbeidsvoorwaardenpakket Optare aan te schaffen. Binnen Optare worden sportrechten van het brutoloon betaald. Dat belastingvoordeel mag niet meer. Dit treft ruim 500 medewerkers. Nog eens 500 medewerkers hebben wel sportrechten, maar betalen die niet via Optare. Ten Klooster betreurt de maatregelen. ‘Ik ben er heel teleurgesteld over. Ik heb er jarenlang voor geijverd om sportrechten in het arbeidsvoorwaardenpakket te krijgen. Maar hier kan ik niks aan doen.’ De periode om wijzigingen aan te brengen in Optare is juist deze week ingegaan. Medewerkers die het betreft zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht.

Los van de ingrepen door de Belastingdienst zijn sportrechten komend jaar sowieso duurder geworden. Medewerkers betalen 1,50 euro (nu 18,50 euro) in de maand meer, wat het totaalbedrag per jaar op 240 euro brengt. Studenten betalen komend jaar 10 euro meer, wat neerkomt op 94 euro per jaar. Beide verhogingen vloeien voort uit de bouw van de nieuwe sporthal.

Lees ook