Nieuws - 24 januari 2019

Spookvarkens: fraude of een rekenfout?

tekst:
Albert Sikkema

Nederland telt miljoenen varkens die niet in de statistieken voorkomen, stelde Varkens in Nood op 22 januari. De actiegroep spreekt van grootschalige fraude. WUR-onderzoeker Robert Hoste, die zelf ook een rekensom maakte, noemt die uitleg gekleurd.

©Shutterstock

Je kent de rekensom van Varkens in Nood?

‘Ja, Varkens in Nood was met een onderzoek bezig naar het aantal varkens in Nederland en vroeg mij om informatie. Toen heb ik bronnen genoemd waarop je zo’n berekening kunt baseren. Daar is Varkens in Nood mee aan de slag gegaan. Onlangs belde RTL me, die hun rapport onder embargo had gekregen, of ik commentaar wilde leveren op de cijfers.’

En kloppen de cijfers?

‘De berekening klopt, maar het is de vraag of we de juiste bronnen hebben en of we die kunnen relateren. In mijn berekening kom ik uit op een productie van ongeveer 27 miljoen varkens in Nederland. Daarvan worden varkens en biggen geëxporteerd, maar er is ook wat import. Dan kom ik op 17,5 miljoen varkens die in Nederland zouden worden geslacht. Input voor deze berekeningen zijn vooral de Landbouwtellingen van het CBS en handelsgegevens van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het CBS zegt echter dat er 15,2 miljoen varkens worden geslacht. Zo ontstaat een gat van 2,3 miljoen varkens.’

Varkens in Nood spreekt van grootschalige fraude.

‘Die uitspraak is gekleurd en kan ik niet onderschrijven. Varkens in Nood suggereert dat er illegaal varkens worden geslacht en geëxporteerd. Maar je kunt niet makkelijk sjoemelen met varkens in het slachthuis en voor de export, er staan dierenartsen bij. Ook koppelt Varkens in Nood dit aan de mestfraude, maar dat is een gezocht argument. Punt is dat in de berekeningen diverse databestanden worden gekoppeld, wat je niet zomaar kunt doen. Ik heb geen goede verklaring voor de ‘missende’ 2,3 miljoen varkens.’

Heb je geen aanwijzingen? Je moffelt toch niet zo even 2 miljoen varkens weg?

‘Eén puntje dan. De RVO heeft exportcijfers van varkens, maar ik begrijp inmiddels dat ook het CBS exportcijfers heeft. Het CBS zou uitkomen op 0,6 miljoen meer geëxporteerde varkens, waardoor het gat aan ‘spookvarkens’ niet 2,3 maar 1,7 miljoen varkens zou bedragen. Maar dan kom je bij de vraag hoe en met welk doel bepaalde databestanden worden verzameld; dat heb ik niet kunnen uitzoeken. Kijk, er zijn nu vragen gesteld door de Tweede Kamer aan de landbouwminister hoe het zit met de spookvarkens. Ik ben benieuwd naar de nieuwe inzichten die het onderzoek door het ministerie oplevert.’

Wekelijks het laatste nieuws ontvangen over studeren en werken bij WUR? Schrijf je dan nu in voor de Resource nieuwsbrief

Lees ook: