Nieuws - 1 januari 1970

Sponsorship and ethics

Sponsorship and ethics

Sponsorship and ethics

We note that a few weeks ago Wageningen has been host to a major European conference on food and ethics, during which event Wageningen president Cees Veerman was to launch a European Society for Agricultural and Food Ethics. It has long been argued by Mary Douglas among others that moral disagreement about food cannot be handled unless we first recognise that conflicting norms are products of variation in social organization and institutional culture. Thus, if we are to debate food values, evenhandedness among social groupings is prerequisite to fair-dealing among ethical perspectives. But it is also well-known that he who pays the piper calls the tune. Few people would pay much attention to a conference on the ethics of land mines sponsored by arms manufacturers. Thus it was a surprise to find several food companies, including major food biotechnology players such as Unilever and Monsanto, listed as official sponsors of this important event, and worrying to find no matching sponsorship from citizen, consumer or environmental organizations (excepting the Royal Agricultural Society, perhaps)

Thus we wish to call upon the organisers to debate the issue of sponsorship. For background we note the following interesting figures. A recent Europe-wide study found that 35% of all persons interviewed would trust information about genetically-modified foods from environmental campaigning organizations. But only 12% of the sample felt they could trust business-based pronouncements on food safety. As Wageningen evolves from university to science park and business school will our trustworthiness with the general public be further undermined?


Technology and Agrarian Development (TAO)

De omlooptijd van een mooie afkorting in het Wageningse geruchtencircuit wordt steeds kleiner. Een naam is nog niet gelanceerd, of er komen al van alle kanten alternatieven opduiken. Ik vraag me af of ons aller raad van bestuur nog wel voldoende grip op deze ontwikkeling heeft. Onze Kezen hebben per slot van rekening al wel vaker iets uit hun handen laten glippen... Voordat ik echter tot mijn ongevraagd doch welgemeend advies aan dit edele drietal overga, graaf ik de mooiste van deze vergankelijke nomenclaturen nog eens voor u op

WURC was een hele mooie. Als je een beetje je best doet op de uitspraak, past ie uitstekend bij die omstreden promotiekaart met wippende kikkers. Komt de afdeling Voorlichting daar tenminste ook nog eens vanaf. De DLO'ers moeten hierover maar even uitleg vragen aan een al dan niet bevriende LUW-collega, is meteen goed voor het WURC-integratie-gevoel. Zou dat nou de diepere betekenis van die twee kikkers zijn, een DLO-kikker en een LUW-kikker? Hmm, leuk integratie-gevoel kan dat worden

Pas verwekt, nog niet verstorven: Wb. Tja, wat zullen we daarvan zeggen? Nietszeggend, ligt niet lekker in de mond; zullen we de LUW ook maar Lw gaan noemen? Deze briljante vondst is natuurlijk ten koste gegaan van een heel stel alternatieven. Een kleine selectie. GTST-bulletin: lijkt me voor zich spreken; zo niet, vraag het uw soapminnende vrouw of huisgenote. WURB: Wageningen Universiteit en Research Bulletin. Houdt het boerenimago hoog, mits met de juiste intonatie en van onderuit de buikholte uitgesproken. En last but not least: PRAVDA. Leuk, maar er viel helaas geen fatsoenlijk betekenis van deze afkorting te bedenken die ook maar enigszins met WUR te maken heeft

Dan hebben we natuurlijk nog het gerommel in de marge. De Driekeesheid die bekokstooft dat hij uitbreiding van een Bert behoeft. Maar zeg nou zelf, Cees, Cees, Kees en Bert, dat klinkt toch voor geen meter. We zouden Bert natuurlijk Kees kunnen noemen. Of alle Kezen Bert. Maar dat krijg je er sinds de afschaffing van de universiteitsraad waarschijnlijk nooit meer doorgedrukt

Was het tot nu toe nog best te verhapstukken als je een beetje je best deed, de volgende discussie is voor mij oon grote warboel. Daarom ook maar als zodanig opgeschreven. Milieu en Duurzame Technologie. Duurzame Milieu Technologie. Milieu, Technologie en Duurzaamheid. Technomilieu en Duurzaamologie. Technoduur Heidzaamolo Milieugie. Milzaam Duur Technolieu Gieheid. EdumagilIiz Lucao Romnutehe

Dit vraagt om ingrijpen. Wat Moret, Ernst & Young kan, kan ik ook

In de huidige bestuursorganisatie WUR bemerken wij een ernstige discrepantie. De vastgestelde functies op het hoogste niveau zijn in het geheel niet in overeenstemming met de aldaar benodigde capaciteiten. Ten eerste is er een volkomen overbodige Woordvoerder aangesteld voor de Raad van Bestuur - alsof zij zelf geen woorden zouden kunnen voeren. Ten tweede is er voor het grootste probleem van deze organisatie juist in deze cruciale periode totaal geen capaciteit beschikbaar gesteld. Dit is onzes inziens een misstap die ten spoedigste hersteld dient te worden. Wij stellen dan ook voor dat U de taak van Woordvoerder afschaft en in plaats daarvan een Namenmanager aanstelt