Nieuws - 1 januari 1970

Splinters

Splinters

Splinters

  • In Frankrijk komt eenderde van de verkeersslachtoffers om bij botsingen met bomen. Na een aantal mislukte pogingen om dit aantal terug te dringen, heeft de provincie Gers de oplossing: 25 duizend platanen langs de risico-wegen omhakken. Waarom planten ze geen dennen? Die zijn een stuk buigzamer

  • Zoals u vorige week op de voorpagina van dit blad kon lezen is door een Wageningse promovendus voor het eerst in Nederland een spinnendoder gevonden. De trotse vinder was Ivo Raemakers, die voor zijn promotie onderzoek doet naar de faunistische natuurwaarde van wegbermen. Tja, als hij elke nieuwe soort weg blijft vangen, schiet het nooit op met de natuur

  • Fietsende DLO'ers van het Instituut voor Bos- en Natuurbeheer en het Staring Centrum voelen zich achtergesteld bij hun automobiele collega's. Zij moeten helemaal achterom, terwijl de parkeerplaats voor auto's aan de voorkant van het gebouw ligt. Daarnaast hebben de fietsers last van de voor auto's bedoelde verkeershobbels en staan er regelmatig voertuigen op het fietspad geparkeerd. Als alle fietsers nou eens iets eerder van huis zouden gaan, dan kunnen ze het problematische laatste stukje gewoon lopen

  • Onderwijsminister Loek Hermans wil naast de studiefinanciering ook het collegegeld flexibeler maken. Dus als je maar drie maanden studeert, hoef je ook maar drie maanden te betalen. En als je in die tijd maar drie studiepunten haalt, hoef je ook maar..

  • Om het werk van de bemanningsleden van de 21 Wageningse stembureaus tijdens de provinciale verkiezingen wat te verlichten zijn de gebruikelijke harde houten stoeltjes vervangen door stoelen uit het gemeentehuis. Vastgegroeide ambtenaren werden gratis meegeleverd

  • Minister Peper van Binnenlandse Zaken wil zo snel mogelijk de pepperspray invoeren als wettig politiewapen. Dat riekt naar een vorm van persoonsverheerlijking: een middeltje met je eigen naam op de markt willen brengen. In ieder geval is het aantal middeltjes dat de minister van Landbouw op zijn naam heeft staan niet te overtreffen

  • Gebruikers van mobiele telefoons hebben in files nogal eens te kampen met overbezetting van het mobiele netwerk. Iedereen belt natuurlijk even naar huis. Dat kan leiden tot ongeruste thuisblijvers. Ze heeft toch een mobiel, dan belt ze toch even. De oplossing is simpel. 's Morgens gewoon een briefje achterlaten met de mededeling: Schat, het kan zijn dat ik vandaag wat later bel

  • Het aantal bankovervallen is vorig jaar met negentien procent afgenomen. Dat is heugelijk nieuws. Er is tevens een verdubbeling geconstateerd van het aantal overvallen met fysiek geweld. Ook het aantal gewonden is toegenomen. Dus de kans dat je tijdens een bankbezoek een overval meemaakt is weliswaar kleiner, maar 340ls je erbij bent, heb je wel een mooi verhaal

  • Zo'n beetje elke Nederlandse krant heeft er aandacht aan besteed; de mogelijkheid voor mannen om zwanger te raken. Wil degene die voor emancipatie is nu zijn hand opsteken. M.V