Nieuws - 1 januari 1970

Spitten goed alternatief voor ploegen

Agrariërs in Nederland zetten traditiegetrouw de ploeg in om de grond te bewerken. Maar op zandgrond is machinaal spitten een goed alternatief. De boer is minder tijd kwijt en de opbrengst blijft gelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

Er waren tot nu toe weinig harde gegevens over hoe spitten precies uitwerkt op de bodem en de productie, hoewel sommige boeren er wel toe zijn overgegaan. Daarom is op het PPO-proefbedrijf Vredepeel gedurende een jaar een proef uitgevoerd. Hieruit blijkt dat spitten met een roterende spitmachine op zandgrond even effectief is als ploegen wat betreft onkruidbestrijding.
Een ploeg keert de grond om, een spitmachine mengt de grond. Het zijn verschillende technieken, maar er bleken geen verschillen te zijn in onkruiddruk, opbrengst en kwaliteit van het geteelde gewas, in dit geval waspeen. Bij het gebruik van de roterende spitmachine bleek er uiteindelijk een hogere opbrengst te zijn in de kleinere maten wortels, die per kilo een hogere prijs kennen. De totale financiƫle opbrengst was gelijk bij beide methodes.
Een duidelijk voordeel van spitten is dat er geen eindvoor achterblijft die boeren met bijvoorbeeld een zevenschaar weer moeten dichten. 'In het teken van schaalvergroting is elke extra grondbewerking er een teveel', zegt projectleider ing. Jan Pauw van PPO-AGV te Lelystad. Verder vraagt de zwaardere ploeg meer trekkracht dan de spitmachine.
In een volgende proef wil PPO de capaciteit en het brandstofverbruik van de ploeg en spitmachine met elkaar vergelijken. Verder zal nog worden onderzocht hoe de methodes voor grondbewerking uitwerken op de teelt van suikerbieten. Deze onderzoeken worden, evenals het reeds uitgevoerde onderzoek, gefinancierd door Imants bv, fabrikant van roterende spitmachines. / HB