Nieuws - 21 september 2015

Spitsmijders A12 krijgen geld

tekst:
Roelof Kleis

Collega’s die regelmatig tussen Arnhem en de campus pendelen kunnen geld verdienen door de spits te mijden. Per keer levert dat vier euro op.

De A12 wordt verbreed. De huidige 2x2 rijstroken worden uitgebreid naar 2x3 banen. Automobilisten krijgen te maken met extra reistijd, mogelijk oplopend tot 30 minuten per spits. De actie SLIM uit de spits moet die verkeershinder zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door automobilisten te belonen die de spits op de een of andere manier mijden.

‘Er gaan in de spits ongeveer 7500 auto’s in een richting over dit stukje A12’, licht woordvoerder Menno Lijkendijk van ARS Traffic & Transport Technology toe. ‘Van die 7500 auto’s proberen wij er 750 te bewegen om niet over die weg te gaan. Die 10 procent is volgens Rijkswaterstaat voldoende om de verkeershinder ten gevolge van de werkzaamheden tot een acceptabel niveau te brengen.’ ARS voert het project uit in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland.

Duizenden mogelijke deelnemers hebben de afgelopen maand een brief hierover ontvangen. Dankzij kenteken controles voor de zomer weet Rijkswaterstaat precies wie er in de ochtend- en avondspits regelmatig op de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord rijdt. In principe komt iedereen voor de bonus in aanmerking, legt Lijkendijk uit. ‘De gemiddelde deelnemer rijdt hier drie keer per week in de spits. Op basis daarvan komen 10-15 duizend mensen in aanmerking.’

Het eerste deel van het project is al begonnen en draait om de ochtendspits van Grijsoord naar Ede. Om de premie te verdienen mogen deelnemers tussen 06.30-09.30 uur niet gespot worden op dit stuk A12 of een aantal doorgaande wegen in de buurt. Lukt dat dan wordt per keer vier euro verdiend. Van half oktober tot eind november zijn de rijbanen in omgekeerde
richting aan de beurt en gaat het om de avondspits tussen 15.30-18.30 uur. In beide periodes gaat het om zes weken. In totaal is dus maximaal 240 euro te verdienen.

Wie bovendien in een week meer dan de helft van zijn ritjes in de spits mijdt, dingt mee naar de weekprijs van 1000 euro. Als de doelstelling van 10 procent spitsmijders wordt gehaald, kost dat 3000 euro per spits. Die kosten haalt de overheid er volgens Lijkendijk ruimschoots uit. ‘Het is veel goedkoper om mensen te bewegen de spits te mijden dan omrijroutes neer
te leggen en verkeershinder in goede banen te leiden.’

Wie de spits wil mijden kan andere routes zoeken, buiten de spits reizen, carpoolen, met het openbaar vervoer of thuiswerken. Deelnemers krijgen via een op maat gemaakt advies voor mogelijke alternatieve routes. Er is een speciale app waarop ieder zijn dagelijkse score kan terugzien. Wie geen brief heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat hij een auto least, kan zich alsnog aanmelden voor een of beide periodes.