Nieuws - 1 januari 1970

Spinnen houden boomgaardplagen in toom

Spinnen houden boomgaardplagen in toom

Spinnen houden boomgaardplagen in toom

Spinnen in appelboomgaarden moeten gekoesterd worden. Zij zijn immers natuurlijke vijanden van schadelijke insecten als bladrollers en netwantsen. Dat blijkt uit het proefschrift van S341ndor Bogya, die op 27 april promoveert bij prof. dr Joop van Lenteren van het laboratorium voor Entomologie

De rol van spinnen in boomgaarden wordt ondergewaardeerd, zegt Bogya. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van boomgaardplagen. Bij zijn onderzoek in Hongaarse appel- en perenboomgaarden trof Bogya 165 spinnensoorten aan uit 21 families. Per boomgaard vond hij 22 tot 56 verschillende soorten. De promovendus keek naar spinnen in de bomen, in het kruidenrijke gras en op de bodem. De soortensamenstelling verschilt sterk van streek tot streek

In boomgaarden met geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) komen meer soorten en grotere aantallen spinnen voor dan bij conventioneel gebruik van breedwerkende insecticiden. Hiervoor zijn twee verklaringen: de selectieve bestrijdingsmiddelen zijn minder giftig voor spinnen en er zijn meer prooidieren aanwezig in de IPM-boomgaarden. Het verschil tussen IPM en conventioneel is vooral te zien aan de spinnenpopulaties in de bomen, veel minder in het gras en helemaal niet op de bodem. Doordat in de bomen en in het gras voor een groot deel dezelfde soorten voorkomen, is na een bespuiting rekolonisatie mogelijk vanuit de kruidlaag onder de bomen en vanuit de omgeving

Elke spinnenfamilie heeft haar eigen jachttechniek en prooidieren. Voor het inzetten als natuurlijke vijand zijn de struikzakspinnen (Clubionidae) de meest veelbelovende groep. Zij maken geen web maar zitten overdag in een soort zakje van spinseldraden. 's Nachts gaan ze op pad en jagen vooral op kleine rupsen van bladrollers. Met video-opnamen leerde Bogya dat ze per nacht drie tot zes rupsen kunnen verorberen, afhankelijk van de temperatuur. In een onbespoten boomgaard zitten wel zestigduizend struikzakspinnen per hectare, ofwel 22 per boom. Naast rupsen van bladrollers eten de zakspinnen ook aanzienlijke hoeveelheden schadelijke perebladvlooien en netwantsen. M.Hg