Nieuws - 5 oktober 2006

Spin-offs

In Resource 4 van 21 september staat een redactioneel commentaar over de ontwikkelingen rondom Food Valley en het spin-offbeleid van Wageningen UR (pagina15). De gedachte dat gelden uitsluitend zijn toegewezen aan Wageningen UR omdat ze haar pr eindelijk op orde heeft laat zien dat auteur Korné Versluis geen benul heeft van de organisatie waar hij over schrijft.
Wageningen UR is in de wetenschappelijke domeinen waarin zij actief is altijd al een leidende Europese organisatie geweest. Dat wij de laatste jaren binnen Nederland een moeizame discussie hebben gevoerd over de toekomst van de landbouw heeft weinig van doen met het respect waarmee onze onderzoekers Europees worden bejegend. Respect dat alles te maken heeft met het feit dat hier gewoonweg goed werk wordt verricht.
Dat geldt ook voor de spin-offactiviteiten zoals die in het verleden tot stand zijn gekomen en zoals die nu onder de vlag van Wageningen Business Generator (WBG) worden uitgerold. Ik heb als directeur van WBG de heer Versluis nog nooit mogen informeren over deze zaken. Ik weet niet hoeveel vingers hij aan één hand heeft, maar als dat in lijn is met het aantal spin-offbedrijven raad ik hem aan eens naar zijn huisarts te gaan. Ik vermoed dat er iets mis is met zijn fysionomie.
De werkelijke gebeurtenissen van dit moment zijn de toekenning van FES-gelden en de directe werkgelegenheid die dit regionaal met zich meebrengt. Wageningen UR is daar een integraal deel van en dus een drager van het succes. De cynische toon die het redactionele stukje kenmerkt was misschien leuk in de jaren zeventig van de vorige eeuw, maar past niet in deze tijd.

Wim Jongen, directeur Wageningen Business Generator

De opmerking dat de succesvolle spin-offs die Wageningen UR de laatste jaren heeft voortgebracht op de vingers van één hand zijn te tellen, is gebaseerd op de website van WBG. Die meldt tien spin-offs. Een deel daarvan - windmolenparken en arbeidsbemiddeling door alumnivereniging KLV - zie ik niet als resultaat van Wagenings onderzoek. Andere bedrijven op de lijst, zoals Lactive bv, beschouwen zichzelf niet als spin-off of zijn niet van de laatste jaren. Zonder die bedrijven blijven er twee echte spin-offs over: Bfactory en Telemetronics bv (zie www.wbg.wur.nl).

Korné Versluis