Nieuws - 1 januari 1970

Speelman

Speelman

Speelman: Fouten bij presentatie Krachtig op Koers

Onderwijsdirecteur prof. dr Bert Speelman, uitvoerder van het instellingsplan van de Landbouwuniversiteit, zal de komende weken weinig te vinden zijn in het bestuursgebouw. Hij gaat op bezoek bij hoogleraren en docenten om de nieuwe onderwijsplannen van het bestuur te bespreken. Speelman wil het draagvlak voor de onderwijsvernieuwing vergroten


De raad van bestuur is volgens Speelman te hard van stapel gelopen bij de presentatie van het reorganisatieplan Krachtig op koers in november. We hadden het meer low profile moeten presenteren, als een plan dat bediscussieerd kon worden, niet als een vaststaand feit. Dat heeft ons uiteindelijk extra tijd gekost. Dat hebben we nu beter gedaan, door het instellingsplan voor de presentatie met departementen, onderwijsinstituten en studenten te bespreken.

 • De richtingsonderwijscommissies klagen dat er nog veel onduidelijk is over de opzet van de nieuwe programma's, terwijl ze wel snel aan de slag moeten

  Ik begrijp dat je heel veel vragen kunt stellen, meer dan wij nu kunnen beantwoorden. Maar we willen de projectteams de nodige vrijheid geven bij het opstellen van de programma's. De regels uit het instellingsplan zijn niet zo hard. De vrije keuze hoeft niet bij elke opleiding hetzelfde te zijn. Luister naar wat de studenten te zeggen hebben. De kaders moeten een afgeleide zijn van de inhoud. Studenten zullen wel een hard punt willen maken van de vrije keuze. Maar als de onderwijsinstituten en opleidingscommissies 21 studiepunten aan vrije keuze genoeg vinden, dan wil ik niet meer vrije keuze afdwingen.

  Ik wil wel duidelijke regels over de integratie van beta en gamma, waarin aangegeven staat hoeveel maatschappijwetenschappelijke vakken een betarichting moet opnemen in het programma en hoeveel betavakken een gammarichting minimaal moet bevatten. Ik was het helemaal eens met die brievenschrijver in Wb die zei dat er ook een flinke betacomponent moet komen in de nieuwe tropenopleiding.

 • Vier jaar geleden hield u ook een ronde door de universiteit om met mensen te praten over het plan Onderwijs 2000. Van dat ambitieuze plan is weinig terecht gekomen. Waarom zou het nu wel lukken?

  Er is iets veranderd. We hebben nu een hartstikke goed stel onderwijsinstituten die werken aan de vernieuwing van het onderwijs. Daarnaast hebben we de financiering van het onderwijs veranderd, zodat leerstoelgroepen elkaar niet meer hoeven te bevechten. Ik merk ook bij docenten meer draagvlak voor de vernieuwing van het onderwijs. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat het anders moet.

  De mensen zijn trouwens ontzettend loyaal aan de universiteit. Mensen die buiten de boot vallen en gebruik kunnen maken van een 55-plusregeling, willen toch graag nog iets doen. Daar moeten we gebruik van maken. En dat hoeft echt niet gratis, daar zullen we wat tegenover moeten stellen. Er wordt altijd gekankerd, maar als puntje bij paaltje komt is de loyaliteit erg groot.

 • De onderwijsinstituten zijn al bezig met de uitvoering van de plannen, terwijl de medezeggenschapsraden hun fiat nog moeten geven. Zet het bestuur de raden daarmee niet voor het blok?

  Als wij de faculteit induiken, verwacht ik dat de studentenraad en de ondernemingsraad dat ook doen. Het moet wel gek uitpakken willen zij met iets heel anders terugkomen dan wij.

 • U wilt dertig procent probleemgericht onderwijs. Kopieert u het onderwijsmodel van Maastricht?

  We proberen de goede kanten van verschillende universiteiten te combineren. Het pgo-model uit Maastricht, ontwerpgerichte vakken van onszelf en de technische universiteiten. Samen moet dat een modern onderwijssysteem opleveren dat ook een aantrekkelijke uitstraling heeft naar potentiƫle studenten. De invoering van het Engels zal een hele omslag zijn voor docenten, maar is ook aantrekkelijk voor potentiƫle studenten. Ik kan me heel goed voorstellen dat een universiteit die een deel van haar onderwijs in het Engels geeft, aantrekkelijk is voor studenten. Dat studenten zich aangetrokken voelen door een universiteit die zich zo duidelijk internationaal opstelt. K.V