Nieuws - 1 januari 1970

Speelman ziet nieuwe opleidingen wel zitten

Speelman ziet nieuwe opleidingen wel zitten

Speelman ziet nieuwe opleidingen wel zitten


‘We kunnen universiteit niet hooghouden voor afnemend boerenbestand’

Rector prof. Bert Speelman is aangenaam verrast door de resultaten van het
marktonderzoek naar de nieuwe opleidingen. De opleiding Economie en beleid
zou tussen de 25 en 47 scholieren kunnen trekken. Ook de kansen voor
Gezondheidswetenschappen, die mogelijk 47 studenten zal trekken, ervaart
hij als positief. Van Communicatiewetenschappen had hij meer verwacht. Uit
het onderzoek bleek dat scholieren deze opleiding niet bij Wageningen
vinden passen. Toch vindt hij ook deze opleiding de moeite waard.

Zijn de plannen voor de opleidingen helder genoeg om mee verder te gaan?
,,Ik geef mijn zegen aan alle drie de opleidingen. De plannen zijn helder
genoeg om mee naar de medezeggenschapsraad te gaan. Het is heel positief
dat de opleidingen door een bottom-up-benadering zijn ontwikkeld. Tussen de
mensen die ermee bezig zijn geweest zat in eerste instantie een aantal dat
ook wel eens gefronst heeft over de plannen. Ik ga ervan uit dat zij
voldoende zelfkritisch vermogen hebben om de goede vorm aan een opleiding
te geven.’’

Als de universiteit zich vooral richt op de vraag van scholieren, bestaat
dan niet het gevaar dat de eigen identiteit vervaagt?
,,Mensen moeten beseffen dat er zonder vraag van scholieren helemaal geen
universiteit is. Het is de kunst de velden rondom de landbouw goed in kaart
te brengen. Wij kunnen nooit van zijn levensdagen volhouden dat we onze
universiteit hooghouden voor het afnemende boerenbestand.
Mensen hebben een karakteristiek beeld van Wageningen. Maar zo langzaam
maar zeker, misschien tot spijt van sommigen, krijgt men meer een beeld van
de wijdere context waarin Wageningen werkt. Het beeld vervaagt daardoor,
maar met heldere communicatie kunnen we het wel weer scherp krijgen. We
blijven een betrekkelijk groot bètagehalte houden, maar moeten wel
opschuiven naar meer aandacht voor maatschappijwetenschappen.
Wageningen is een universiteit met een bijzondere status in een beperkt
veld, rond wetenschappen die in de landbouw hun oorspong vinden. Laten we
zeggen dat de nieuwe opleidingen per stuk tussen de twintig en dertig
studenten trekken. Prima, het hoeven er geen honderd te zijn. Je moet je
concept niet verloochenen.’’

Uit het marktonderzoek blijkt dat veel scholieren Wageningen nog niet
associëren met gammawetenschappen. Bent u van plan te investeren in
verandering van dit beeld?
,,Als je het beeld goed wilt neerzetten zul je extra aandacht aan de hele
gammahoek moeten geven. Overigens zit dit er in de corporate campagne al
langer in. Voor de nieuwe opleidingen worden al veel folders aangevraagd.
Als het goed gepositioneerd wordt trekt het nieuwe dus toch scholieren. Een
opleiding als Bedrijfs- en consumentenwetenschappen groeit. Het is dus wel
mogelijk om een helder beeld neer te zetten.’’ |
L.M.