Nieuws - 14 juni 2001

Speelman wil samenwerken met select gezelschap buitenlandse universiteiten

Speelman wil samenwerken met select gezelschap buitenlandse universiteiten

Wageningen UR gaat haar internationale samenwerkingspartners zorgvuldiger kiezen. Rector prof. dr. ir. Bert Speelman wil met ten hoogste tien buitenlandse universiteiten overeenkomsten afsluiten. Speelman zei dat naar aanleiding van de samenwerkingsovereenkomst die Wageningen Universiteit heeft getekend met de Chinese Agricultural University (CAU).

Volgens Speelman heeft Wageningen Universiteit in het verleden te veel samenwerkingsovereenkomsten getekend die een dode letter bleven. Een oude overeenkomst met de Chinese Agricultural University was daarvan een voorbeeld. "Daar zijn we vorig jaar on-Chinees hardhandig op gewezen." Een Wageningse delegatie werd vorig jaar in Peking de mantel uitgeveegd omdat de Chinezen vonden dat Wageningen te weinig deed met het gesloten samenwerkingsakkoord.

Drie weken geleden hebben Universiteit Wageningen en de CAU een nieuwe overeenkomst getekend waarin concrete samenwerkingsplannen worden beschreven. Kern is de komst naar Wageningen van jaarlijks ongeveer honderd Chinese studenten, voor de opleidingen Biotechnologie, Milieukunde en Voeding en gezondheid.

Volgens Speelman is de overeenkomst een voorbeeld van de manier waarop Wageningen in de toekomst met internationale samenwerking wil omgaan. Hij voorziet dat Wageningen als instelling met ten hoogste tien universiteiten van buiten Europa gaat samenwerken.

Binnen Europa is vrij verkeer van studenten, maar ook daar wil Speelman nauwe samenwerking met een beperkt aantal collega-universiteiten. Hij gaat afspraken maken met de universiteiten van Uppsala, Kopenhagen, Hohenheim, Wenen en Aberdeen. Daarmee wil hij een European Masteropleiding en een Masterclass opzetten waarin studenten onderwijs krijgen van toponderzoekers van de samenwerkende universiteiten. "Ik zie niet zo veel in bijeenkomsten van vijfhonderd rectoren. Bij terugkomst vraag je je dan toch af 'wat schieten we hier mee op'. De komende jaren wil ik me concentreren op samenwerking met de vijf, om te zorgen dat het meer wordt dan een papieren kwestie." | K.V.