Organisatie - 1 januari 1970

Speelman wil dies in het Nederlands

Terwijl Wageningen zich trots presenteert als de eerste en enige universiteit met een internationale studentenraad, liet rector prof. Bert Speelman afgelopen week weten dat de viering van de dies natalis wat hem betreft volgend jaar in het Nederlands wordt gehouden.

Tijdens afsluiting van de diesviering begin maart informeerde Speelman naar het aantal aanwezige buitenlandse studenten. Slechts een handjevol mensen stak de vinger op, waarop Speelman de vraag stelde of de volgende dies ook in het Engels moest worden gehouden. Tijdens de overlegvergadering met studenten en medewerkers liet Speelman er geen misverstand over bestaan wat hij wil. ‘Het is een afscheidsviering voor mij, dus doen we het in het Nederlands. In ieder geval het gedeelte waarvoor ik verantwoordelijk ben. Wat de nieuwe rector doet, moet hij zelf weten.’ / JH