Nieuws - 5 september 2002

Speelman wil centrale onderwijsraad instellen

Speelman wil centrale onderwijsraad instellen

Rector prof Bert Speelman wil een nieuwe raad in het leven roepen die een sleutelrol gaat krijgen in het bepalen van het onderwijsbeleid. Speelman vindt de verbinding tussen de vier onderwijsinstituten nu 'te mager'.

"Ik zie te veel schotten tussen de opleidingen. De beta-gamma-interactie die wij zo graag willen is bijvoorbeeld de laatste tijd ondanks goede voornemens niet van de grond gekomen." Een centrale onderwijsraad met uitgebreide bevoegdheden zou de samenhang in het onderwijsbeleid volgens Speelman moeten versterken. "We moeten voorkomen dat we allemaal het wiel telkens opnieuw uitvinden."

De raad van bestuur zou een deel van haar bevoegdheden aan de nieuwe raad moeten delegeren, zodat de raad voldoende gezag krijgt. Speelman wil dat de raad een rol krijgt die vergelijkbaar is met de vaste commissie voor onderwijs die vier jaar geleden werd opgeheven. Speelman was de laatste voorzitter van die commissie die lang een centrale rol speelde in het onderwijsbeleid van de universiteit.

In de nieuwe onderwijsraad zouden naast vertegenwoordigers van de kenniseenheden en onderwijsinstituten ook studenten en leden van buiten de universiteit zoals decanen van middelbare scholen. | K.V.