Organisatie - 1 januari 1970

Speelman wijst Chinezen op hbo

De Chinese bachelorstudenten die moeite hebben met het Nederlandse onderwijs mogen bij rector magnificus prof. Bert Speelman over hun problemen komen praten. Speelman zal ze onder meer wijzen op alternatieven, zoals verder studeren aan een hogeschool. Om de situatie te verbeteren denkt de rector ook aan het laten overkomen van Chinese docenten. Daarnaast moet een reis naar China meer kennis brengen van de toekomstige studenten, en de selectie aan de bron verbeteren.

Van de groep Chinese bachelorstudenten die vorig jaar aan Wageningen Universiteit instroomden, heeft een groot deel nog altijd moeite met de aansluiting op het Nederlandse onderwijs. Hun studieresultaten blijven ver achter bij die van hun medestudenten. Afgelopen week kondigde rector Speelman aan dat hij ze persoonlijk wil laten langskomen om over hun problemen te praten.
'Met een deel van de eerste groep Chinese bachelorstudenten gaat het nog steeds niet geweldig. We hebben al een aantal dingen geprobeerd om ze te helpen, zoals individuele klassen en cursussen Engels. Maar er zijn nog zo'n veertig studenten waarmee het niet goed gaat’, vertelt rector prof. Bert Speelman. ‘Een aantal zal op een gegeven moment toch tot het besluit moeten komen dat het gewoon niet kan. Nederlandse studenten komen ook niet altijd aan de eindstreep. In samenspraak met de universiteit in Peking hebben we daarom besloten de groep die het moeilijk heeft te gaan wijzen op andere kansen in het leven. Eén daarvan is om meer professioneel georiënteerd aan de slag te gaan. We hebben natuurlijk goede contacten met hogeschool Van Hall Larenstein, waar ze ook ervaring hebben met Chinese studenten.’
Speelman benadrukt dat de studenten niet zullen worden gedwongen te stoppen met hun studie, zoals door de invoering van een bindend studieadvies mogelijk zou zijn geweest. ‘Wat we dus niet gaan doen is maatregelen achteraf verzinnen. Dat vind ik onethisch, zelfs amoreel. Dat doe ik dus niet.’ Mochten de studenten toch in Wageningen verder willen studeren, dan hoeft dat niet te betekenen dat ze alleen het reguliere onderwijs volgen. Speelman: ‘In het uiterste geval kunnen we Chinese docenten laten overkomen of vragen we Chinese postdocs om les te geven. De studenten krijgen dan een certificaat voor de afgeronde delen. Maar voor het behalen van het BSc-diploma moeten ze gewoon aan de eisen voldoen.'
Speelman hoopt problemen in de toekomst te voorkomen door strenger te selecteren. ‘We hebben met de mensen van de Chinese universiteit uitdrukkelijk afgesproken de contacten te bestendigen. In april of mei gaat een groep Wageningse docenten en studenten naar China. We hopen daar meer inzicht en kennis van de toekomstige studenten op te doen en zullen er zelf op toezien welke studenten deze kant uit komen. Uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid van onze kant om een goede selectie te maken.' / JH