Nieuws - 10 mei 2001

Speelman waarschuwt: examens mogen niet makkelijker

Speelman waarschuwt: examens mogen niet makkelijker

Rector prof. dr. ir. Bert Speelman heeft de docenten van de universiteit gewaarschuwd dat het niveau van de examens op peil moet blijven. Speelman reageerde met een brief aan de docenten op klachten van studenten dat docenten makkelijke examens geven voor vakken die na de herprogrammering gaan verdwijnen.

Op 26 april berichtte Wb dat studenten van de opleidingen Tropisch landgebruik en Rurale ontwikkelingsstudies zich in een brief hadden beklaagd over makkelijke examens. Docenten zouden snel van de oude vakken af willen komen door het studenten makkelijk te maken. Diverse dagbladen kwamen vervolgens met vergelijkbare berichten. Als reactie op de publiciteit meldde Speelman de docenten in een brief dat ook de voorzitter van de studentenraad sterke aanwijzingen had dat docenten makkelijke examens geven voor vakken die gaan verdwijnen. En: "Hoe het ook zij, het college van bestuur vindt een dergelijke gang van zaken niet toelaatbaar. Elk examen moet op een adequaat niveau de kennis van de student toetsen. Het college wil dan ook met de meeste nadruk u verzoeken het niveau van de examenopgaven en de waardering op het gewenste niveau te houden."

De studenten van Rurale ontwikkelingsstudies en Tropisch landgebruik noemden in een brief veertien vakken waarvan de examens makkelijker zouden zijn dan gewoonlijk. De afdeling Onderwijs en studentenaangelegenheden heeft in de examenregistratie overigens geen aanwijzingen gevonden dat de betreffende examens minder moeilijk waren. De slagingspercentages voor de vakken weken nauwelijks af van voorgaande jaren.

De Richtingsonderwijscommissie Rurale ontwikkelingsstudies heeft op 7 mei over de klachten van studenten vergaderd. De commissie wil een signaleringssysteem voor de klachten en roept studenten met klachten over tentamens op zich te melden. | K.V.