Nieuws - 1 januari 1970

Speelman roept op tot multicultureel studentenleven

Rector prof Bert Speelman riep buitenlandse en Nederlandse studenten op schouder aan schouder samen te werken om problemen op te lossen en een bruisend studentenleven op te bouwen. Hij deed dat op de nieuwjaarsreceptie van de studentenraad.

Speelman merkte op dat Wageningen het grootste percentage buitenlandse studenten heeft van alle universiteiten in Nederland. Hij vond dat de studenten goed met elkaar omgaan. ,,Maar buitenlandse en Nederlandse studenten zitten pas recentelijk bij elkaar in de collegebanken, en dat veroorzaakt soms problemen.'', stelde Speelman. ,,Het college van bestuur erkent deze problemen en zal ook verantwoordelijkheid op zich nemen.''
Speelman hield de honderden studenten op de receptie voor dat Nederlandse studenten vaak snel in debat treden, ook als hun feitenkennis tekortschiet. ,,Buitenlandse studenten uit andere culturen zijn dan stil. Het is een typisch Nederlandse eigenschap om zo snel de discussie aan te gaan. Als studenten weinig zeggen in een debat betekent dat niet dat deze studenten geen Engels spreken. Ik wil buitenlandse studenten oproepen mee te doen aan het debat. Je mag ook opmerkingen maken tijdens colleges, zonder bang te zijn dat je daarmee de docent beledigt.''
Speelman roemde het initiatief van de Katholieke Studenten Vereniging Sint Franciscus Xaverius om een internationale poot op te richten. Hij zei toe dat het college van bestuur initiatieven die het studentenleven van Wageningen internationaliseren zal ondersteunen. | G.v.H.