Nieuws - 6 december 2001

Speelman ontvangt boze Sinterklaas op bestuurscentrum

Speelman ontvangt boze Sinterklaas op bestuurscentrum

"Ik pas er niet in", zei prof. Bert Speelman terwijl hij een schattende blik wierp op de zak die een hulppiet bij zich had. "Ik hoef me geen zorgen te maken." "U vergeet mijn staf", riposteerde Sint snedig. Het bezoek van de goedheiligman op 4 december aan het bestuurscentrum had een grimmige ondertoon.

Nadat Sinterklaas op 17 november was aangekomen in de haven van Wageningen, had hij nare berichten opgevangen. Het chemicali?npakhuis op De Dreijen was gesloten, zodat de Sint wetenschappers die kopersulfaat of kobaltchloride hadden gevraagd maar moeilijk kon helpen. Veel hulpsinten hadden hem geholpen. "Heel mooi, maar als manager van de Sinterklaasviering vraag ik mij af of dit soort activiteiten wel veilig zijn", aldus de bisschop.

Daarnaast vreesde de Sint voor al die onderzoekers, die wetenschappelijke apparatuur gevraagd hadden. "De elektronica-werkplaats wordt opgeheven", sprak Sint vertwijfeld. "Wie moet nu dat unieke speelgoed maken, dat wetenschappelijke onderzoekers gebruiken? En wie moet het repareren als het kapot gaat?"

Tenslotte was het de goedheiligman een doorn in het oog dat een aantal van zijn slimste Pieten, die hij naar Wageningen had gestuurd om bij te leren, hier geen kamer hadden kunnen vinden. "U begrijpt, meneer de rector, dat die Zuidelijke Pieten het zonder huisje niet lang uithouden in de Nederlandse kou."

Speelman liet zich echter door de geestelijk leider niet in de hoek drijven. Hij merkte op dat hij zich nu ineens realiseerde dat al die traditionele Sinterklaasliedjes, zoals 'Sinterklaasje bonne bonne bonne' en 'Gooi wat in mijn schoentje', passen in "een vraagcultuur, die niet meer van deze tijd is." "Misschien moeten we die liedjes eens moderniseren", dacht de rector hardop.

Wat betreft de werkplaatsen en het pakhuis, daar werkten zijn mensen hard aan, verzekerde Speelman. En wat betreft die Zuidelijke Pieten, daar zat een administratief probleem aan vast. "Van u weten we precies wanneer u komt", zei Speelman. "Op 17 november natuurlijk. Maar sommige Studiepieten schrijven zich pas op het laatste moment in. Misschien kunt u ons helpen door in het Zuiden te vertellen dat ze dat drie maanden van tevoren moeten doen."

In goede harmonie namen de grootheden afscheiden. Sinterklaas meldde dat zijn Noordelijke collega Kerstman nog wel zou polsen wat er met zijn klachten was gedaan. Hij wees Speelmans aanbod om rondgeleid te worden door het bestuurscentrum af. "Er wachten kinderen op mij." | W.K.