Nieuws - 1 januari 1970

Speelman in WUR-bestuur

Speelman in WUR-bestuur

Speelman in WUR-bestuur

Prorector prof. dr ir Bert Speelman is vanaf 19 april officieel als vierde lid toegevoegd aan de raad van bestuur van Wageningen UR. De raad van toezicht, de medezeggenschapsorganen en het ministerie van LNV hebben ingestemd met zijn benoeming. Speelman is benoemd voor twee jaar. Zijn hoofdtaak wordt het uitvoeren van het reorganisatieplan van de universiteit. Al in januari kondigde de raad van bestuur de voordracht van Speelman aan. Hij functioneerde in de praktijk al als coördinator van het instellingsplan. K.V