Nieuws - 1 januari 1970

Speelman II

Speelman II

Speelman II

Ter gelegenheid van de benoeming van collega Speelman tot lid van het bestuur van Wageningen UR verscheen enige weken geleden in het Wb een loopbaanschets van hem. Over die schets wil ik enkele opmerkingen maken

In deze schets omschrijft de Wb-redactie de noodzaak van de overkomst van Speelman van Groningen naar Wageningen vanwege het vernietigende oordeel van een LH-commissie over het werk van de vakgroep Landbouwtechniek en grondbewerking: het onderwijs was op hbo-niveau!

Eerste opmerking: Grondbewerking was toen nog een zelfstandige vakgroep

Tweede opmerking: Sedert de opleiding Landbouwtechniek in 1955 werd opgezet waren er in begin 1986 - de datum van mijn emeritaat - 225 dames en heren afgestudeerd en negen in Landbouwtechniek gepromoveerd, onder wie Speelman. Onder de proefschriften waren erbij van grote internationale bekendheid

Een rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand. Twee 340 drie leden van de Landbouwtechniek vernielden de sfeer en belemmerden het werk

Derde opmerking: het oordeel hbo-niveau kwam van niet-landbouwtechnische deskundigen. Meer psychologische inbreng was nodig geweest! Conclusie: volstrekte nonsens. Nooit heb ik in mijn tijd, 1961-1986, studenten of afgestudeerden over het niveau horen klagen, al moet men natuurlijk altijd naar het hogere streven