Nieuws - 1 januari 1970

Speelman I

Speelman I

Speelman I

In van Wb 2 van 14 januari besteedt u speciale aandacht aan de loopbaan van prof. Speelman. Gezien de zeer goede relatie met hem las ik uiteraard het artikel op pagina 3 met bijzondere aandacht en stuitte toen tot mijn verbazing in de tweede kolom op de bewering dat hij in 1988 vooral naar de LUW was teruggehaald om orde op zaken te stellen bij de vakgroep Landbouwtechniek en grondbewerking. Ik was toen nog in functie als hoogleraar Grondbewerking en gronddynamica en ik kan u verzekeren dat de door u genoemde vakgroep niet bestond. De vakgroep Grondbewerking, waarvoor ik verantwoordelijk was, was een zelfstandige vakgroep, indertijd een onderdeel van de sectie Bodem, water en klimaat, waar de Landbouwtechniek geen onderdeel van was. De door u genoemde vakgroep heeft zelfs nooit bestaan

De gesignaleerde verschrijving zou mij niet storen, ware het niet dat u verder vermeldt dat deze groep vernietigend slecht beoordeeld was. Dat suggereert dat ik mijn vakgroep in 1989, toen ik met pensioen ging, in een deplorabele toestand heb achtergelaten. Ik weet dat dat niet zo is, want de vakgroep stond wetenschappelijk nationaal en vooral ook internationaal hoog aangeschreven. Ik neem aan dat het niet in de bedoeling lag mij te kwetsen, maar u stond wel met klompen op mijn blote tenen