Nieuws - 7 januari 1999

Solidair of solitair?

Solidair of solitair?

Solidair of solitair?

Dhr. Karssen is bedroefd over de weinig solidaire houding van het personeel. Ben je thuis op de werkvloer, dan verbaast dit je niet. Functioneert een organisatie niet integer, ga er dan maar van uit dat de werknemers geen of weinig oog en oor hebben voor de ander. Ik meen dat genoeg in het WUB gestaan heeft en genoeg op de werkvloer te ontdekken is, dat laat zien hoe de hogere goden zich gedragen alsof de LUW een Olympus is

Onuitwisbaar is voor mij dat (hoogleraar)-beheerders boven de wet staan. Wij lezen van slinkse wegen, waarmee mensen als zakjes zand overboord gezet moeten worden van het schip dat krachtig op koers schijnt te liggen. Het is niet te bevatten dat een x-aantal mensen bij het hoofdgebouw vertrekken moet, maar dat de helft ervan intern herplaatst wordt. Dit geeft elders solitair gedrag

Solitair handelen? Cynisch is het dat hool dure mensen worden aangetrokken om anderen te ontslaan. Solidair ben je wanneer voor een modaal salaris (of minder) de klus geklaard wordt, want je berokkent immers schade en leed. Is het niet cynisch dat het bijna pervers aanvoelt dat je ouder wordt, omdat druk uitgeoefend wordt om maar weg te gaan? De universiteiten hebben individualisme zo hoog in het vaandel staan dat M.S. Hempel bij haar promotie poneerde dat onderzoekers net peuters zijn. Ze spelen niet met elkaar, maar naast elkaar. En peuters zijn solitaire spelers. Alles wijst erop dat nu de markt en facilitering bezit hebben genomen van de universiteit solitariteit de universiteit zal overwoekeren. Ik neem Karssens uitlating niet serieus, want verderop staat dat een deel wel rekening houdt met de bedreigde vakgebieden

Jaren geleden was er een enqu352te naar de solidariteit binnen de LUW en ik herinner mij de vraag: Wilt u een salarisvermindering accepteren, wanneer u daarmee een collega in dienst houdt? Uitslag: wat zijn wij solidair En dan nu ineens het omgekeerde? Nat372372rlijk het omgekeerde, want elke vezel van de maatschappij is omgeturnd tot eigen prestatie en heerlijkheid en dan geldt: de een zijn dood, is de ander een nog grotere snee brood! Mijnheer Karssen moet bedoeld hebben meelevendheid, solidariteit is hool iets anders. Ook met meelevendheid binnen de organisatie hebben wij niet geleerd om te gaan en dus kan men niet solidair zijn. Mijnheer Karssens ontboezeming beteugelt dus niets. Het is gepiep in de brullende branding van de aanstormende vrije markt en facilitering. De colleges van bestuur zijn zelf schuldig aan deze situatie en nu Karssen de vinger uitgestoken heeft naar het personeel vind ik dat hij, na het verkrijgen van nadere informatie, verantwoording verschuldigd is aan het aangeklaagde personeel