Nieuws - 2 november 2006

Soja

De Vlaamse plattelandsvrouwen - verenigd in ‘Vrouwen met Vaart’ - hebben de melkveehouders tegen de schenen geschopt. De vakgroep melkvee van de Boerenbond heeft per brief haar ongenoegen kenbaar gemaakt over het artikel 'Soja, een gezond alternatief voor zuivelproducten' dat de vrouwenorganisatie in haar ledenblad heeft gepubliceerd. Het verhaal zou haaks staan op de promotiecampagne die de 'melkveehouders van bij ons' voor zuivel hebben opgezet. Denk eraan, snelle boerinnen: eigen zuivel eerst!