Nieuws - 18 januari 2001

Software van Alterra slaat internationaal aan

Software van Alterra slaat internationaal aan

Database Synbiosys betekent werk voor programmeur en vegetatiekundigen

Binnen een of twee jaar kan iedereen met een vegetatiekundige bril kijken naar Nederland met de database Synbiosys. Met het programma, dat is gebaseerd op de nu reeds klassieke boekenreeks De vegetatie van Nederland, wil Alterra ook in het buitenland de boer op.

Volgens projectleider dr. Joop Schamin?e bevat Synbiosys meer dan 340.000 vegetatieopnamen, 17.000 literatuurverwijzingen en artikelen, 1200 foto's met verklarende teksten, en een grote hoeveelheid kaarten. Het is het resultaat van negen jaar noest werken van een club botanisch ecologen, plantensociologen en vegetatiekundigen uit heel Nederland, waarvan een groot deel in Alterra huist. De vegetatiekundige kennis leverde indrukwekkende boeken op. Zoals de vijfdelige klassieker De vegetatie van Nederland - 'de dikke Van Dale van de vegetatiekunde', aldus Schamin?e. De nieuwe serie boeken Atlas van plantengemeenschappen in Nederland is even ambitieus.

Er is een groeiende vraag van natuurbeheerders en beleidsmakers naar kennis over de samenhang van planten- en vegetatiesoorten. Met Synbiosys heeft Alterra eigenlijk twee producten: de database van Nederlandse gegevens en de door drs. Stephan Hennekens ontwikkelde onderliggende programmatuur Turboveg. Hennekens is van oorsprong vegetatiekundige. Vanuit die expertise ontwikkelde hij een programma dat opvalt door zijn open, flexibele structuur. Schamin?e noemt Hennekens een 'wereldtopper', maar Hennekens denkt vooral dat zijn vegetatiekundige kennis Turboveg tot een krachtige software-applicatie maakt.

Het is nog onduidelijk hoe Synbiosys op de markt komt. Schamin?e denkt aan een uitgeklede versie op cd-rom voor het algemene publiek. Daarnaast kunnen geografisch beperkte versies worden geleverd aan provincies, gemeentes en ecodistricten, regio's die vooral op aardkundige basis zijn onderscheiden.

Het programma zal tegen kostprijs worden verkocht. Volgens Schamin?e is het met overheidsgeld ontwikkeld, dus er kan niet twee keer aan worden verdiend. Schamin?e verwacht overigens wel extra opdrachten voor Alterra. De verzameling van data moet immers doorgaan. Daarnaast kunnen beheerders en beleidsmakers van gemeentes en provincies aankloppen om de vegetatiekundige gegevens te duiden.

Het programma Turboveg wekt interesse tot ver buiten de landsgrenzen, aldus Hennekens. Het wordt nu in 25 verschillende landen gebruikt en van de homepage (www.alterra.wageningen-ur.nl/onderzoek/producten/websites/turboveg) wordt de gratis demo regelmatig gedownload. "De kracht van het verhaal zit er in dat iedereen hetzelfde programma gebruikt," vindt Hennekens, want uiteindelijk is de ambitie om te komen tot een programma als Synbiosys dat heel Europa dekt. Voorlopig is er dus werk genoeg. | M.W.