Nieuws - 1 januari 1970

Software tegen aardappelmoeheid

Een nieuw beslissingsondersteunend computersysteem moet akkerbouwers helpen met het treffen van de juiste maatregelen tegen plantenziekten als aardappelmoeheid. Om dit te realiseren bundelen PRI, PPO en een aantal landbouworganisaties en producenten van gewasbeschermingsmiddelen hun krachten.

Het systeem richt zich op ziekten die worden veroorzaakt door nematoden (aaltjes). Er zijn diverse maatregelen denkbaar tegen nematoden. Boeren zouden bijvoorbeeld raketblad kunnen verbouwen in de periode tussen de aardappeloogst en het planten van nieuwe aardappels. Onderzoek van onder meer de Wageningse leerstoelgroep Gewas en onkruidecologie laat zien dat dit een goede maatregel is. Het is de vraag onder welke omstandigheden en wanneer boeren zulke maatregelen moeten treffen. Hier kan het beslissingsondersteunend systeem van dienst zijn. Het systeem geeft aan wat de optimale raskeuze is, ook als meerdere rotaties vooruit wordt gekeken.
De eerste testversie wordt dit voorjaar verwacht. De komende jaren zal het systeem worden geoptimaliseerd, onder andere met behulp van proefveldgegevens van PPO en van bedrijven als Bayer, DuPont en Syngenta. De kwekers leveren onderzoeksgegevens over hun rassen.
De diverse landbouworganisaties die hun kennis beschikbaar stellen zijn Agrifirm, NAK AGRO, Agrico, AVEBE, Avéris en HZPC. Het project wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ Kompas en het Ministerie van LNV. | H.B.