Nieuws - 21 maart 2012

Sociologen onderzoeken voedselketens rond de stad

Wageningse rurale sociologen krijgen 4,5 miljoen euro van de EU om de regionale voedselvoorziening te onderzoeken. Twee jaar geleden haalde de leerstoelgroep ook al 4,5 miljoen aan opdrachten binnen bij de EU.

stadsvoedsel2.jpg
‘Onze basisvraag is: hoe voeden we steden op een duurzame en rechtvaardige manier', zegt sociologiehoogleraar Han Wiskerke, penvoerder van de vier Europese projecten. ‘Er wordt al veel voedsel geproduceerd rond steden, maar die is vaak gericht op de export en niet op de stedelijke consument om de hoek. In het project ‘Supurbfood' willen wij een verbinding leggen tussen de lokale kleinschalige productie en gangbare verkooppunten zoals supermarkten. Daarom doen ook nieuwe voedseldistributeurs als Willem&Drees mee aan het project.'
In dit project willen de onderzoekers ook de afvalketen in de stad weer verbinden met de voedselproductie in de omgeving. ‘Vroeger ging het weggegooide eten naar de varkens, nu zijn het gescheiden werelden', legt Wiskerke uit. ‘Daardoor mist de landbouw nutriënten uit de omgeving.' Hij denkt ook aan hergebruik van rioolwater uit de stad in de landbouw, zodat het fosfaat beter wordt benut. De onderzoekers kijken niet primair naar technieken, maar vooral of zo'n verbinding tussen stadsafval en landbouw organisatorisch en wettelijk kan. Het onderzoek gaat plaatsvinden in de stadsregio's Rotterdam, Rome, Vigo, Bristol, Gent, Riga en Zurich.
In het tweede project, ‘Glamur', gaan de sociologen de lokale voedselketens vergelijken met globale voedselketens op het gebied van hun economische, sociale, ecologische en ethische impact. De sociologen werken in alle projecten samen met een vaste groep sociologen, milieueconomen, geografen, ruimtelijke planvormers en beleidswetenschappers uit Engeland, Italië, Zwitserland en Letland.
Ze werken ook samen met de bestuurders van de stadsregio's. Die verbinding werd in 2010 gelegd, toen Wiskerke twee andere EU-projecten binnenhaalde. Een ervan, ‘Foodlinks', is gericht op kennisuitwisseling tussen onderzoekers en bestuurders van stadsregio's. ‘Steden krijgen een steeds grotere rol als voedselbeleidsmakers', zegt de hoogleraar. In het andere project, ‘Purefood', is een trainingsnetwerk opgezet met twaalf promovendi, waarvan er drie in Wageningen werken.
In totaal hebben de rurale sociologen als penvoerder 9 miljoen euro ontvangen van de EU. Daarvan kan 2 miljoen in Wageningen worden besteed.